Päämainos
Kuljetukset 05.03. 07:45

"Nyt on aika hyödyntää suomalaista digiosaamista ja käynnissä olevaa valtavaa liikenteen murrosta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Päivi Wood.

Keskuskauppakamari ja ITS Finland tekisivät liikennealasta vientikärjen

”Suomen hyödynnettävä EU:n mammuttimaisia suunnitelmia liikenteen viherryttämisessä.”

05.03.2021
Teksti Esko Lukkari

Keskuskauppakamari ja ITS Finland haluaisivat liikennealasta uuden kärjen Suomen vientiteollisuuteen. Niiden mielestä nyt on oikea hetki hyödyntää suomalaista osaamista ja liikenteen murrosta.

Keskuskauppakamari ja ITS Finland järjestivät keskiviikkona 3.3.2021 Liikenteen digitalisaatiosta kasvua ja vientiä -tapahtuman, jossa pureuduttiin EU:n politiikka- ja sääntelykehityksen mukaan tuomiin uusiin kasvumahdollisuuksiin liikenteen digitalisaatiossa ja viherryttämisessä.

Keskuskauppakamari tiedotti asiasta 3.3.

”Päästöjä vähentäville ratkaisuille on syntymässä laajat markkinat, kun EU:n mammuttimaiset suunnitelmat liikenteen viherryttämiseksi etenevät. Nyt on aika hyödyntää suomalaista digiosaamista ja käynnissä olevaa valtavaa liikenteen murrosta”, sanoo tiedotteessa Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Päivi Wood.

“Suomi ja suomalaiset toimijat ovat hyvin asemoituneet liikennealan murroksen edelläkävijöinä, mikä näkyy sekä vientivetoisena kasvuna että investointeina suomalaisyrityksiin. Alan ekosysteemikehitys on hyvässä vauhdissa. Systemaattisella työllä ja panoksilla digitalisaatioon vauhditamme alan digivihreää vientiä ja työpaikkojen syntymistä”, sanoo ITS Finlandin ohjelmajohtaja Laura Eiro.

Ala on Suomessa iso työllistäjä

Liikenneala on jo nyt merkittävä strategisen kasvun ja viennin toimiala, joka työllistää arviolta 175 000 henkilöä yli 31 000 alan yrityksessä.

”Suomessa on liikennealalla useita jo vakiintuneita ja hyvässä kasvussa olevia yrityksiä, jotka kehittävät kestävän liikenteen ratkaisuja. Näiden yritysten pärjäämisellä tulee olemaan merkittävä vaikutus niin ilmastoratkaisujen kuin alan osaamisen kehittymiselle”, sanoo Wood.  

Liikenteen globaaleilla markkinoilla on kysyntää Suomessa kehitetyille ratkaisuille. Suomen on hyödynnettävä kasvavan markkinan tarjoamat mahdollisuudet.

Keskuskauppakamari ja ITS Finland pitävät tärkeänä, että liikennealaan panostetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa ja EU-rahoitusta hyödynnetään entistä vahvemmin. Lisäksi yritykset ja alan järjestöt on otettava nykyistä vahvemmin mukaan liikenteen tulevaisuuskeskusteluun.

JAA