Päämainos
Keskuskauppakamarin mukaan liikenteen päästöpäätökset EU-tasolle
Kuljetukset 21.04. 06:00

Keskuskauppakamarin mukaan liikenteen päästöpäätökset EU-tasolle

”Suomalaisilla yrityksillä oltava tasapuolinen kilpailuasema muiden EU-maiden rinnalla.”

21.04.2021
Teksti Esko Lukkari

Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntijan Päivi Woodin mukaan liikenteestä perittävät verot ja maksut eivät saa muodostua ympäristötoimiksi. 

”Liikenteen päästöjen vähennystoimista tulee päättää vähintään EU-tasolla siten, että suomalaisilla yrityksillä on tasapuolinen ja kilpailukykyinen asema muiden EU-maiden toimijoiden rinnalla”, Wood sanoo Keskuskauppakamarin kannanotossa hallituksen viime viikolla esittelemästä 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Valmistautuminen alkavaan EU-rahoituskauteen on Woodin mukaan aloitettava välittömästi niin, että kesällä aukeavista rahoitushauista pystytään todellisuudessa hyötymään

Keskuskauppakamari julkisti kannanottonsa 16.4.

Woodin mielestä Suomeen tarvitaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa vienti- ja tuontiyritysten kansainvälisen kilpailukyvyn. Liikenteen verot ja maksut sekä infran kunto ovat avainasemassa edellytysten luomisessa.

”Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Suomen on pystyttävä myös investoimaan olemassa olevan infran ylläpitoon ja kehittämiseen niin, että teollisuuden kuljetukset ja ihmisten liikkuminen pystytään turvaamaan”, sanoo Wood.

Taloudellisesti menestyvät liikennemarkkinat 

Keskuskauppakamarin mukaan kansallisista veroluonteisista toimista, kuten väylämaksusta tulisi luopua kokonaan. Väylämaksu lankeaa erityisesti vientiyrityksille ja lisää yritysten logistisia kustannuksia. 

”Nykymuotoisena väylämaksu myös hidastaa meriliikenteen tehostamista ympäristöystävällisempään suuntaan. Jokainen satamakäynti merkitsee uutta väylämaksua myös suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan”, Wood sanoo.

Digitaaliset liikenteen ratkaisut mahdollistavat liikenteen päästöjen vähentämisen. Liikenteen digitaalisille ratkaisuille on kysyntää myös kansainvälisesti.

”Vauhdittamalla liikenteen ja liikkumisen digitalisaatiota sekä kehittämällä liiketoimintaratkaisuja luomme pohjaa työpaikoille, kasvulle ja viennille. Tämä vaatii vahvaa vaikuttamista EU-tason lainsäädäntöön”, hän sanoo. 

JAA