Päämainos
Keskuskauppakamarin selvitys: Huoli perusväylänpidosta koko Suomen ongelma
Kuljetukset 25.01. 09:59

Keskuskauppakamarin selvitys: Huoli perusväylänpidosta koko Suomen ongelma

Yritykset pitävät perusväylänpitoa tärkeimpänä tekijänä rahtiliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle. Haja-asutusalueilla kipukynnys on jo ylittymässä.

25.01.2023
Teksti Esko Lukkari

Keskuskauppakamari selvitti jäsenyritysten kyselyssä Suomen väyläverkoston kunnon ja laajuuden vaikutuksia yritysten tavaraliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle.

Huoli tieverkoston rapautumisesta toistui yritysvastauksissa läpi Suomen ja perusväylänpidon tärkeys korostui tuloksissa. Tavarakuljetuksille jopa 65 prosenttia vastaajista ja työvoiman liikkuvuudessa 49 prosenttia vastaajista piti perusväylänpitoa tärkeimpänä tekijänä. Kohonneet liikenteen kustannukset nähdään myös esteenä työvoiman saatavuudelle.

Keskuskauppakamari tiedotti kyselystä 18.1.

Merkittävinä pidettiin myös kuljetuspalveluiden hintojen alenemista (32,6%) sekä liikenneverkoston kehittämistä (32,3%). Myös polttoaineen hinnan nousua pidetään merkittävänä haittatekijänä. Yritykset saivat kyselyssä valita kolme tekijää tärkeysjärjestyksessä.

”Huoli tiestön kunnon rapautumisesta on laajaa ja se toistui vastauksissa läpi kyselyn. Eri alueiden saavutettavuus ja yhteyksien toimivuus on pitkien etäisyyksien Suomessa perusedellytys. Tiestön huono kunto aiheuttaa yrityksille ongelmia, jotka näkyvät kuljetusten viiveinä, kasvavina kustannuksina, kaluston kulumisena ja rikkoutumisena ja yritysten heikkenevänä palvelukykynä”, sanoo tiedotteessa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Haja-asutusalueilla kipukynnys ylittyy

Kyselyssä selvitettiin, mitkä tekijät ovat yrityksen henkilöliikenneyhteyksien (työvoiman saatavuus, asiakkaiden pääsy yritykseen ja yritysten väliset yhteydet) kannalta tärkeimpiä. Vastauksissa perusväylänpito (49,4%) ja henkilöautokustannusten alentaminen (48,6%) nousivat selvästi tärkeimmiksi tekijöiksi. Kolmanneksi tärkeimpänä yritykset pitivät väyläverkoston kehittämistä (33,3%).

Avoimissa vastauksissa yritysten viesti työvoiman heikosta saatavuudesta toistuu. Yritykset kertovat, että haja-asutusalueiden paikkakunnilta ei löydy osaavaa työvoimaa ja työntekijöitä on lähes mahdotonta saada kauempaa autoilun korkeiden kustannusten vuoksi.

”Liikennepalveluiden toimivuus ja kasvaneet liikenteen kustannukset asettavat selkeitä rajoitteita työvoiman saatavuuteen. Liikkumisen kustannukset ovat nousemassa siihen pisteeseen, että erityisesti maakuntakeskusten ulkopuolella työmatkaan käytettävä aika ja raha ylittävät työntekijöiden kipukynnyksen. Se asettaa isoja ongelmia yrityksille, jotka jo valmiiksi kamppailevat osaajapulan kanssa”, sanoo Wood.

Kauppakamarikysely toteutettiin 29.11.-2.12.2022 ja siihen vastasi yhteensä 773 yritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.

JAA