Päämainos

Kevytautomalli ei kelpaa EU:lle

Komissiolta tylyt pyyhkeet Suomen lakiesitykselle.

01.11.2018
Teksti Esko Lukkari

Euroopan komissio ei hyväksy Suomen valtion kevytautoesitystä. EU:n mukaan kevytauton käytön alle 18-vuotiaille sallivassa lakiesityksessä on useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.

Komissio sanoo vastauksessaan ymmärtävänsä Suomen tavoitetta edesauttaa nuorten liikkuvuutta maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Sen mukaan Suomen tulisi kuitenkin harkita toimenpiteitä, jotka ovat nykymallissaan EU:n sääntöjen mukaisia.

Teknisen Kaupan liitto tiedotti asiasta 29.10.

Komissio kyseenalaistaa Suomen ajatuksen kevytautojen kuulumisesta traktoriluokkaan. Sen mukaan traktoriluokkaan kuuluvien ajoneuvojen toissijainen tarkoitus on ihmisten kuljettaminen, kun taas HE:ssä mainitut ajoneuvot ovat ensisijaisesti henkilöiden kuljettamiseen. Jotta kevytautot sijoittuisivat traktoriluokkaan olisi ajoneuvojen painon oltava yli 600 kg, mutta tämä maininta puuttuu nykyisestä lakiluonnoksesta.

”Ei kansallista ajokorttiluokkaa”

Komissio on myös huolissaan ajokorttiluokkien sekoittamisesta. Kevyiden nelipyörien ajamiseen oikeuttavalla AM-luokan ajokortilla ei sen mukaan voi ajaa kevytautoja. Kansallisen ajokorttiluokan luominen ei ole EU:n lainsäädännön mukaista, koska se luo uuden ajoneuvoluokan, joka vääristää markkinoita ja asettaa eurooppalaiset toimijat epätasa-arvoiseen asemaan suomalaisilla markkinoilla.

”Komission huomautuksen sisältö on raskauttava ja paljastaa useita ristiriitoja EU-lainsäädännön kanssa – aina ajokorttiluokkien sekoittamisesta markkinoiden vääristämiseen sekä kasvaneisiin päästöihin. Peräämme hallitukselta vastuuta toimia tavalla, joka on avoin ja linjassa myös EU-lainsäädännön kanssa. Hankkeen hätäinen valmistelu vaatii tuekseen lisäselvityksiä ja komission argumenttien huomioimista”, sanoo tiedotteessa Teknisen Kaupan Liiton asiamies Hannu Kyyhkynen.

Komissio kiinnittää myös huomiota siihen, että kevytautoihin asennettava nopeusrajoitin rajoittaisi ajoneuvon nopeuteen, jolla sitä ei ole suunniteltu ajettavaksi jatkuvasti. Kevytautoksi rekisteröity ajoneuvo voidaan muuttaa takaisin henkilöautoksi. Tämä voi komission mukaan aiheuttaa riskin pakokaasujärjestelmien tekniselle toimivuudelle, mikä voi kasvattaa päästöjä.

JAA