Päämainos

Koivuvaneri suojaa LNG:n kuljetuksia

UPM on maailman suurin LNG-säiliöalusten koivuvanerieristeiden valmistaja.

09.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n laivakuljetuksia suojaavasta koivuvanerista on tullut UPM:n uusin huipputuote. Yhtiö on tuotteen maailman suurin valmistaja ja sen kysyntä kasvaa kovaa vauhtia.

Maailmalla on jo reilut sata LNG-terminaalia ja uusia on rakenteilla ja suunnitteilla kymmeniä. LNG:tä kuljettavia aluksia on jo 450  ja uusia on tulossa.

LNG-vaneria valmistaa vain muutama yhtiö maailmassa. UPM tekee sitä Suomessa Joensuun ja Jyväskylän tehtaillaan sekä Venäjälle Chudovossa ja Otepäässä Virossa. Jokainen tehdas hyödyntää LNG-vanerin valmistamisessa lähiseudun koivutukkeja.

UPM kertoi koivuvanerin uudenlaisesta markkinasta verkkosivuillaan 20.12.2018

Joensuun vaneritehtaan johtaja Kimmo Wilska kertoo verkkojutussa, että yhden säiliöaluksen vanerieristekomponentteihin menee noin 2500 kuutiota koivuvaneria.

”Yhden säiliöaluksen vanerikomponenttien rakentaminen kestää noin kuukauden”, hän sanoo.

Maailman merillä seilaa lähes 450 nesteytettyä maakaasua (LNG) kuljettavaa säiliöalusta, joiden avulla vähäpäästöistä maakaasua voidaan toimittaa paikkoihin, joihin putkiverkosto ei ylety. Maakaasun käyttö lisääntyy maailmalla jatkuvasti ja LNG:n määrän uskotaan nousevan kaasuputkisissa kuljetettavan kaasun tasolle lähivuosina.

Jotta maakaasua voidaan kuljettaa säiliöaluksilla järkevästi, maakaasu nesteytetään kuljetusten ajaksi jäähdyttämällä se 163 celsiusasteeseen. Prosessissa maakaasu tiivistyy 600-kertaisesti. Kaasun pysymään merikuljetuksen aikana -163 celsiusasteessa vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa vaatii säiliöiden runkojen eristämistä koivuvanerista tai teräksestä valmistetuilla eristekomponenteilla.

Sertifioitu tuote

LNG-vanerin valmistaminen on tiukasti sertifioitu tuote. UPM Plywoodin aluemyyntijohtaja Mikko Iso-Kuuselan mukaan tuotteelta vaaditaan paljon, koska olosuhteet, joihin vanerieriste toimitetaan ovat vaativat. Kuuselan mukaan koivun parhaisiin ominaisuuksiin kuuluu lujuuden lisäksi se, että se pitää erittäin hyvin mittansa, vaikka lämpötilaolosuhteet vaihtelevat ympärillä suuresti.

Energiateollisuuden johtaja Jari Kostaman mukaan LNG:n käyttömäärien lisääntymisen myötä myös uusia LNG-terminaaleja on suunniteltu ja rakennettu kiihtyvällä tahdilla.

”Vuonna 2017 maailmalla valmiina oli 114 terminaalia, ja samaan aikaan rakenteilla oli 18 ja suunnitteilla 9 terminaalia. Kaikki Suomen kolme LNG-terminaalihanketta ovat olleet käynnissä viimeisen viiden vuoden aikana”, Kostama sanoo.

Erityisen voimakasta LNG:n käytön kasvu on Aasiassa, jonka osuus LNG-kaupasta viime vuonna oli 70 prosenttia. Aasian maista kasvu on nopeinta Japanissa, Etelä-Koreassa sekä Kiinassa.

Maailmassa käytettävistä polttoaineista 82–83 prosenttia on edelleen fossiilisia.

Maakaasu on sekä öljyä että kivihiiltä huomattavasti parempi vaihtoehto, mutta täysin päästötön vaihtoehto se ei ole.

”Vaikka maakaasussa ei ole hiukkas- eikä rikkipäästöjä ja myös typpipäästöt osataan hallita, hiilidioksidipäästöjä siinä kuitenkin on, vaikkakin merkittävästi vähemmän kuin perinteisemmissä energianlähteissä”, Kostama sanoo.

JAA