Kokkolan 14 metrin syväväylä valmis
Kuljetukset 06.10. 11:00

Kokkolan 14 metrin syväväylä valmis

63 miljoonan euron meriväylä on yksi Väyläviraston historian suurimpia vesiväylähankkeita.

06.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Kokkolan meriväylähanke on valmistunut kolme kuukautta etuajassa. Uusi 14 metrin syväväylä otettiin käyttöön syyskuun lopussa. Väylän ja sataman ruoppaustyöt alkoivat vuonna 2018.

Sataman laajentamistyöt kuten penkereiden rakentaminen sekä muut hankkeen viimeistelytyöt jatkuvat vielä tämän vuoden loppuun saakka.

Väylävirasto tiedotti asiasta 30.9.

Kokkolan meriväylähanke kuuluu Väyläviraston suurimpiin vesiväylähankkeisiin kautta aikojen. Hankkeen kustannusarvio on 63 miljoonaa euroa, joista Kokkolan Satama Oy:n osuus on 28 miljoonaa euroa.

Lisää transitokuljetuksia

"Väylän syventämisellä on suuri merkitys väylän käytettävyyteen ja sataman kautta kulkevan tavaran kuljetustalouteen. Uusi väylä parantaa sekä kotimaan kaivannaisteollisuuden että transitokuljetusten kustannustehokkuutta. Lisäksi alusliikenteen ympäristövaikutukset pienenevät, kun alusten kuljetuskapasiteetti kasvaa ja ympäristökuormitus kuljetettua lastiyksikköä kohden pienenee", sanoo tiedotteessa Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting korostaa investoinnin kohdistuneen olemassa olevaan tarpeeseen. Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. Se on myös merkittävimpiä Venäjän transitokuljetussatamia.

"Myös edellinen väyläsyvennys 1990-luvun lopulla oli merkittävä, sillä se mahdollisti suurten alusten bulkkiliikenteen kasvun nykyisiin mittoihin", Witting sanoo.

14 metrin nimellissyvyyden saavuttaminen tarkoitti käytännössä väylän ulko-osan ruoppaamista haraussyvyyksiin 16,2 metriin ja sisäosan 15,7 metriin. 

Ympäristöasiat keskiössä

Hanke on merkittävimpiä kiertotaloushankkeita Suomessa. Hankkeen aikana väylältä ja satama-altaasta poistettiin yhteensä 2,4 miljoonaa kuutiota maamassoja ja louhetta, jotka hyödynnettiin uusien satamakenttien rakentamisessa ja Pommisaaren täytöissä. Merenpohjaa satamassa ja väylällä puhdistettiin, ja suuri määrä pilaantuneita massoja poistettiin ja toimitettiin niille varattuihin läjitysaltaisiin.

Ruoppaustöiden aiheuttamaa meriveden samentumista seurattiin niin automaattisilla samentumamittareilla kuin päivittäisillä näkösyvyysmittauksillakin sekä vesinäyttein. Töiden vaikutusta meriluontoon tarkkailtiin ympäristö- ja vesiluvan mukaisella ympäristötarkkailuohjelmalla. Tarkkailu jatkuu nyt myös töiden valmistumisen jälkeen. Ruoppausten kalastolle aiheuttamia väliaikaisia vaikutuksia on kompensoitu maksamalla kalatalousmaksuja. Lisäksi ammattikalastajille on korvattu työnaikaisia haittoja. 

Oman haasteensa ruoppaustöille aiheuttivat hankealueelle menneinä vuosikymmeninä upotetut sotilasräjähteet ja ammustarvikkeet. Puolustustoimien raivausoperaatiosta huolimatta, räjähteitä löytyi myös töiden aikana.

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA