Päämainos

Korjausvelkaan 16 miljoonaa euroa

Vaasa-Uumaja-välin laivaliikenne saa 10 miljoonaa.

29.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Väylien korjausvelkaan on tulossa pieni helpotus. Hallitus ehdottaa tänään annettavassa toisessa lisäbudjetissa 16 miljoonan euron lisärahoitusta korjausvelan vähentämiseen.

Varoja käytettäisiin muun muassa siltojen korjausohjelmaan. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ehdotetaan 3,5 miljoonan euron määrärahaa.  

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 23.10.

”Tämä 16 miljoonan euron lisämääräraha korjausvelan vähentämiseen on erittäin tervetullut, ja se täydentää budjettiriihen yhteydessä jo sovittua panostusta”, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

”Siltojen korjaaminen vaikuttaa merkittävästi tavaraliikenteen sujuvuuteen ja matka-aikojen pituuteen. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu asetusehdotusta, jolla sallittaisiin nykyistä pidempien ajoneuvoyhdistelmien käyttö tieliikenteessä. Entistä raskaampi kalusto asettaa kuitenkin silloille uusia vaatimuksia, jotka on huomioitava jo nyt”, Berner toteaa.

Vuoden 2019 budjettiriihen mukaan perusväylänpitoon ehdotetaan 30 miljoonan euron lisäystä tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen, teiden talvikunnossapidon parantamiseen, korjausvelan vähentämiseen ja riista-aitojen rakentamiseen valtatie 12:lle Sastamalaan.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ehdotetaan uutena määrärahana 3,5 miljoonaa euroa, jolla voidaan tukea muun muassa kuntien kevytväylähankkeita.

Vaasa-Uumaja-väli saa 10 miljoonaa

Vaasan ja Uumajan väliseen liikenteeseen ehdotetaan 10 miljoonan euron tukea laivaliikennepalvelujen ostoihin sekä liikenteen kehittämiseen ja ylläpitoon. Tuki on osa Vaasan ja Uumajan kaupunkien sekä Länsipohjan alueen toteuttamaa investointiohjelmaa, jolla kehitetään kaupunkien välistä liikenneyhteyttä ja pyritään varmistamaan sen jatkuvuus. 

Pori-Mäntyluoto-radan sähköistystä laajennetaan. Mäntyluodon ja Tahkoluodon välisen rataosan sähköistykseen ehdotetaan 4,4 miljoonan euron määrärahaa.

Ilmatieteen laitokselle ehdotetaan 350 000 euron lisämäärärahaa kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n globaalin avaruussääkeskuksen valmistelun ja perustamisen kustannuksiin.

JAA