Päämainos
Korona ei ole purrut VR Transpointiin
Kuljetukset 06.05. 08:39

Korona ei ole purrut VR Transpointiin

Yhtiö näkee uusia kasvumahdollisuuksia Venäjän ja Kiinan liikenteessä.

06.05.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat VR / Juho Kuva

VR Transpointin rautatiekuljetukset laskivat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 2,8 prosenttia 8,8 (9,1) miljoonaan tonniin. Etenkin alkuvuoden laajat työmarkkinahäiriöt näkyivät luvuissa.

Sen sijaan koronakriisillä ei ollut juurikaan vaikutusta sen kuljetuksiin. VR Transpointin maantiepuolen volyymit pysyivät viime vuoden lukemissa ja olivat 1,2 miljoonaa tonnia. 

VR Transpoint viestitti vuosineljänneksen luvuistaan 4.5.

VR Transpoint on saanut Finnlogin kaikki 300 vaunua käyttönsä ja ne tulevat kaupalliseen liikenteeseen toukokuun aikana. Yhtiön mukaan myös Aasiaan suuntautuvat junakuljetukset ovat piristyneet.

Tavarajunaliikenteen sähkövedon osuus on noin 80 prosenttia ja sen osuus on kasvanut viime vuodesta 1,75 prosenttia. VR Transpointin tavoitteena on kasvattaa sähköllä kulkevien junien osuus 90 prosenttiin seuraavan 510 vuoden aikana. Se vaatii kuitenkin rataverkon sähköistämisen jatkamista.

Päästöistä vain prosentti

Lähes kolmannes kaikista Suomen maakuljetuksista tehdään jo junalla ja rautatieliikenteen osuus päästöistä on vain yksi prosentti.

VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo kuljetusten energiatehokkuuden lisääntyvän uusilla Vectron-sähkövetureilla. Niiden 80 kappaleen kalustoerästä on jo toimitettu 31 veturia, ja suurin osa vetureista on tavaraliikenteessä. Ne mahdollistavat aiempaa suuremmat tavarakuormat. 

VR Groupin venäläisen tytäryrityksen, Finnlogin, toiminta on käynnistynyt. Yrityksen hankkimat 300 vaunua ovat valmistuneet. Finnlog vahvistaa VR Transpointin kilpailukykyä ja tarjoaa myös kasvumahdollisuuksia 

"Meillä on nyt uusi ja luotettava palvelumalli, joka sopii asiakkaiden tuontiliikenteeseen. Tavoitteena on laajentaa toimintaa ja keskusteluja uusien asiakkaiden kanssa on käynnissä", Koskinen sanoo. 

Finnlogin vaunut ovat VR Transpointin suomalaisten avainasiakkaiden käytössä tuontipuuliikenteessä. Finnlog operoi vaunuja Venäjällä, huolehtii kunnossapitosopimuksista sekä vastaa operatiivisesti vaunujen käytön suunnittelusta ja ohjauksesta Venäjän puolella.

Sellua Kiinaan junalla

Rautatiekuljetuksille on kysyntää Aasian suuntaan koronakriisistä huolimatta. Sellujunat liikennöivät jälleen Aasiaan lyhyehkön tauon jälkeen. Suomesta lähtee kevään aikana useampia sellujunia Kiinaan. 

"Kysyntä on kasvanut Aasian kuljetuksissa maailmanlaajuinen konttibalanssin järkkymisen vuoksi. Tilanteen uskotaan hiljalleen normalisoituvan markkinoiden taas avautuessa", myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen sanoo. 

Sanktioiden alaisten elintarvikkeiden transitokuljetukset Venäjän kautta ovat tulleet myös mahdolliseksi. Sineteillä suljetut kontit ovat saaneet kulkea transitokuljetuksina. Tämä mahdollistaa esimerkiksi elintarvikekuljetukset Suomesta Aasian markkinoille.

Nopeimmillaan kuljetukset Aasiaan tapahtuvat alle kahdessa viikossa kokojunakuljetuksina. Kuljetuksia voidaan toteuttaa asiakasjunina tai yhdistelemällä useamman asiakkaan lähetykset yhdeksi junaksi. Myös vaunu- tai konttiryhmätoimitukset ovat mahdollisia, mutta tällöin kuljetusaika pitenee. 

Kuljetukset Suomen ja Aasian välillä hoituvat asiakkaan, VR Transpointin ja VR Transpointin osakkuusyrityksen ContainerTransScandinavian kanssa yhteistyössä. 

JAA