Päämainos
Korona iski kipeästi VR:n liiketoimintaan
Kuljetukset 04.05. 06:55

Korona iski kipeästi VR:n liiketoimintaan

Yhtiön mukaan koronan lopullisia vaikutuksia on vaikea vielä edes ennakoida.

04.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Koronan vaikutukset näkyvät VR:n vuoden ensimmäisen neljänneksen luvuissa, mutta toisesta vuosineljänneksestä on tulossa vielä synkempi.

Toimitusjohtaja Rolf Janssonin mukaan junien matkamäärät ovat laskeneet jo noin 90 prosenttia sekä kauko- että lähijunaliikenteessä ja sillä on hyvin merkittävät taloudelliset vaikutukset yhtiölle. Kriisin syvyys ja kesto ovat hänen mukaansa vaikeasti ennustettavia.

VR tiedotti tuloksestaan 28.4.

VR Transpointin alkuvuotta haittasivat pitkäkestoiset työmarkkinahäiriöt, jotka heikensivät kuljetusvolyymeja ja tulosta. 

VR Group lomauttaa henkilöstönsä enintään 90 päiväksi vuoden 2020 aikana ja konsernin johtoryhmä luopuu kuukauden palkastaan ja hallitus palkkioistaan. VR myös supistaa omaa kauko- ja lähijunaliikennettään.

VR:n Venäjän-liikenne on keskeytetty ja yöjunaliikenne on tauolle. Maaliskuussa VR sulki asemiensa ravintolapalvelut toistaiseksi.

Liikevaihto laski 4,5 prosenttia

VR-konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 4,5 prosenttia 230,9 (241,9) miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto, joka ei sisällä VR Trackin myynnin eikä kiinteistömyyntien liikevoittovaikutusta, laski 26,2 prosenttia ja oli 10,1 (13,7) miljoonaa euroa. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 10,2 (191,1) miljoonaa euroa.

Kaukojunaliikenteen matkustusmäärät kääntyivät pitkään jatkuneen positiivisen kehityksen jälkeen laskuun koronatilanteen seurauksena. Laskua oli 5,6 prosenttia, ja kaukoliikenteen junissa tehtiin 3,3 (3,5) miljoonaa matkaa.

VR Transpointin rautatiekuljetusten kokonaisvolyymi laski katsauskaudella 2,8 prosenttia 8,8 (9,1) 

Loppuvuoden näkymät 

VR Groupin liiketoiminnan volyymien ja tuloksen arvioidaan laskevan kuluvan vuoden aikana merkittävästi. Syynä ovat koronakriisin vaikutukset erityisesti matkustajaliikenteen matkamääriin. Vaikka vaikutusten odotetaan jäävän väliaikaisiksi, matkamäärien normalisoitumisen aikatauluun liittyy paljon epävarmuutta.

Koronan vaikutukset VR Transpointin toimintaan tulevat matkustajaliikennettä suuremmalla viiveellä, mutta jo lähikuukausina esimerkiksi rakennus- ja autoteollisuuden hidastuminen vaikuttaa metallituotesektorin kuljetusmääriin. Epidemia heikentää myös paperi- ja sahatavaramarkkinaa. 

Rautatie- ja maantiekuljetusten volyymeihin voivat vaikuttaa myös muutokset laivojen kulussa ja globaalissa konttikierrossa, raaka-aineiden hinnanlasku sekä ruplan arvonmuutokset. Epidemian välilliset vaikutukset ovat merkittäviä myös VR FleetCarelle asiakkaiden laskeneiden kuljetussuoritteiden ja investointitilausten vuoksi.

JAA