Päämainos

Korona iski tylysti linja-autoalaan

Noin puolet vastanneista ilmoitti liikennöivänsä 50 prosenttia normaaliajan tarjonnasta.

26.08.2020
Teksti Esko Lukkari

Koronatilanne on koetellut pahasti linja-autoalan yrityksiä ja työntekijöitä. Tämä selviää Linja-autoliiton jäsenkyselystä.

Vastanneista 85 prosenttia ilmoitti yrityksen liikevaihdon vähentyneen yli 30 prosenttia eli ylittäneen hallituksen yrityksille esittämän kustannustuen rajan. Kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti liikevaihdon vähentyneen yli 50 prosenttia.

Linja-autoliitto tiedotti jäsenkyselystä 21.8.

Lisäksi kahdella kolmasosalla liiton jäsenyrityksistä on edelleen henkilöstöä lomautettuna ja lähes 90 prosenttia on poistanut linja-autojaan liikennekäytöstä.

Markkinaehtoista liikennettä on pikkuhiljaa käynnistetty uudelleen. Noin puolet vastanneista ilmoitti liikennöivänsä 50 prosenttia normaaliajan tarjonnasta. Keväällä markkinaehtoinen liikenne oli supistettu lähes kokonaan.

Tilausliikenne ja linja-automatkailu ovat olleet käytännössä pysähdyksissä kevään ja kesän aikana. Kotimaan vilkkaasta matkailukesästä huolimatta yli 60 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti tilausliikenteen ja linja-automatkailun volyymin olevan alle 10 prosentin tasolla normaalitasosta.

Korvausten saaminen ollut vaikeaa

Kyselystä käy ilmi, että korvausten saaminen menetetyistä reiteistä ja lipputuloista on ollut hyvin vaikeaa. Suurin osa yrityksistä ei ole saanut kompensaatiota menetetyistä tuloista. Yritystukikanavia, tuen jakoperusteita, määrää ja käsittelyaikoja pääosin kritisoitiin – eniten käytetty tukikanava on ollut Valtiokonttori.

Linja-autoliitto pitää huolestuttavana kyselyssä esiin nousseita tietoja siitä, että yrityksillä on ollut vaikeuksia päästä edes neuvottelemaan ELY-keskuksen kanssa liikenteen sopeuttamistoimista koronakriisin aikana.

Valtion ostamassa linja-autoliikenteessä pääosa ELY-keskuksista ei ole kompensoinut vuorojen menetettyjä lipputuottoja tai ajamattomia vuoroja, jotka ovat jäämässä linja-autoyritysten tappioiksi. Lisäksi valtaosa, yli 70 prosenttia linja-autoliiton jäsenyrityksistä kertoo, etteivät sopimuskumppaneina kunnat maksa kompensaatioita lakkautettujen koulukuljetusten osalta alueellaan.

Tulevaisuus kysymysmerkki

Linja-autoliikenne on monella harvaan asutulla alueella ainoa tarjolla oleva julkinen kulkumuoto. Koulukyytien lakkaaminen vie myös monelta alueelta niiden kaipaaman julkisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen vaihtoehdon.

Yritysten säilymisen kannalta olisikin elintärkeää, ettei koronan jatkuminen aiheuta uusia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia ja estä linja-autoliikennettä.

Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä vetoaa päättäjiin, että yrityksiä ei päästetä kaatumaan ja työpaikkoja näin menetettäisi.

JAA