Päämainos
Kotimaan logistiikka yhä kasvussa
Kuljetukset 07.11. 13:18

Kotimaan logistiikka yhä kasvussa

Kasvu on jatkunut 12 kvartaalia peräkkäin, mutta se voi päättyä ensi vuoden puolella.

07.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Logistiikkayritysten Liiton barometrin mukaan logistiikkayritysten kasvu jatkuu vielä vuoden viimeiselläkin kvartaalilla mutta hidastuen.

Liiton tuoreen barometrin perusteella vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa. Kasvua on paketit-, kappaletavara- sekä osa- ja kokokuormat- ryhmissä.  Myös varastossa olevan tavaran määrä ja varastosta lähetetyt lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 

Logistiikkayritysten Liitto julkisti barometrinsä 23.10. Liitto on tehnyt niitä vuodesta 2016 lähtien.

Vuoden 2019 neljännen neljänneksen osalta kaikkien kuljetuslajien ja varastotoiminnan odotukset ovat yhä positiivisia tai pysyvät samalla tasolla kuin vuosi sitten, mutta kasvun vauhti hidastuu.

Saldolukujen perusteella kasvun vauhti on hidastunut vuoden 2018 kolmannesta kvartaalista lähtien. Saldoluvut ovat edelleen silti positiivisia. Talouden epävarmuus ei ole vielä vaikuttanut kotimaanlogistiikkaan.  

Barometrissä on kysytty liiton jäsenyrityksiltä erikseen kolmen kuljetustyypin; paketit, kappaletavara sekä osa- kokokuormat kehitystä. Samoin on tiedusteltu varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrää.

Vain määrää – ei arvoa

Kaikkien osalta on tiedustelu vain määriä, joten esim. tavaran arvoa tai liikevaihtoa ei ole arvioitu. Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt ja niissä on pyydetty vertaamaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. 

Kysely on tehty mahdollisimman yksinkertaisena ja tulokset on ilmoitettu ilman painotuksia. Vastaajiksi saatiin yli 60 prosenttia jäsenyrityksistä ja liikevaihdon osalta vastaajat edustavat 75 prosenttia liiton jäsenyritysten liikevaihdosta.

JAA