Päämainos

Kouvola-HaminaKotka-rata kaipaa remonttia

Suomen tärkein yleissatama ja suuret vientiyhtiöt kärsivät raideinfran heikosta kunnosta.

18.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Kymenlaakson päättäjät ja suurteollisuus vetoavat Kouvolan ja HaminaKotkan sataman välisen rataosuuden pikaisen korjaamisen puolesta. Rahaa radan korjaamiseen tarvittaisiin 70 miljoonaa euroa.

Suomen vilkkaimmaksi tavara- ja henkilöliikenteen rataosuudeksi sanotun välin raideinfra ei riitä palvelemaan saapuvia ja lähteviä junia. Junille muodostuu pitkiä odotusaikoja ja aikataulutus vaikuttaa koko itäisen Suomen raideliikenteeseen.

HaminaKotka on Suomen suurin yleissatama. Sen kautta kulkee esimerkiksi UPM:n Kymenlaakson tehtaiden ja Stora Enson Imatran tehtaiden vienti. Satama on myös merkittävä Venäjän transitoliikenteen kauttakulkusatama. Esimerkiksi Fertilog Oy vie Kotkan kautta venäläisiä lannoitteita maailmalle vuodessa 2,5 miljoonaa tonnia.

Päivittäin 25 junaa

Haminan ja Kotkan satamiin kulkee päivittäin yhteensä 25 tavarajunaa. Kotkan ja Kouvolan välillä kulkee päivittäin kuusi henkilöliikennejunaa.

Valtioneuvostolle, liikenne- ja viestintäministeriölle, Väylävirastolle, eduskunnalle ja puolueille osoitetun vetoomuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunginjohtajat, HaminaKotkan sataman toimitusjohtaja, Stora Enson ja UPM:n logistiikkajohtajat, VR Transpointin ja Stevecon johtajat, Fertilog, Suomen Transitoliikenneyhdistys ja monet muut paikalliset vaikuttajat.

Vetoomus päättäjille on jätetty 27.2.2019

Kirjelmän mukaan raideinfrastruktuurin parantamiseen vaadittaisiin 70 miljoonan euron rahoitus. Sen lisäksi rataosuudella on käynnissä useita pienempiä korjaushankkeita.

AVAINSANAT

Raideliikenne

JAA