Päämainos
Kouvola–Kotka-radalla vuorossa Inkeroisen asema
Kuljetukset 30.12. 10:06

Kouvola–Kotka-radalla vuorossa Inkeroisen asema

Inkeroisten liikennepaikan uudisrakennustyöt keväällä 2022 vaikuttavat liikennejärjestelyihin.

30.12.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Inkeroisten asema-alueen ja Kouvola-Kotka/Hamina-radan muiden kohteiden rakentaminen vuonna 2022 vaikuttaa matkustajaliikenteeseen huhtikuusta marraskuuhun 2022. Itäradan uudistamiseen liittyvä Inkeroisten asemahanke on yksi maan suurimmista raideliikennetyömaista.

Ensi vuonna päivisin kulkevia junavuoroja perutaan töiden takia. Rakentamisen ajoittaminen pääasiassa päiväsaikaan rauhoittaa illat ja yöt rakentamisen aiheuttamalta melulta hankealueella Kouvolasta Kotkaan ja Haminaan. 

Väylävirasto tiedotti asiasta 17.12.

Inkeroisten alikulkusillan ali kulkeva tieyhteys suljetaan alustavan tiedon mukaan maaliskuun 2022 alusta lokakuun loppuun asti päätiellä 354, kun rakentaminen alkaa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti pyritään pitämään auki rakentamisen aikana. Suunnitelmia täsmennetään vielä liikennejärjestelyiden osalta. 

Inkeroisten alueen urakoihin kuuluu myös vetoraiteen uusiminen. Pidemmän vetoraiteen rakentamisella on iso merkitys ratapihan toiminnalle.

Uutta raidetta rakennetaan

"Inkeroisten uusittavasta sillasta Kotkan suuntaan päin rakennetaan noin 500 metrin mittainen raide ratapihan toimintoja tehostamaan", sanoo tiedotteessa ratahankkeen rakennuttajana toimiva Pekka Lindqvist RATAs Infra Oy:stä.

Vuoden 2022 töiden valmistuttua nousee junien nopeus Inkeroisten kohdalla. Alueella on jatkossa turvallisempaa liikkua, kun kulkuyhteys laiturilta toiselle kulkee uuden alikulkusillan kautta. Junaraiteiden väliin asennetaan aidat estämään vaaralliset raiteiden ylitykset. 

Inkeroisissa uusitaan alikulkusilta ja asema-alue muokataan vastaamaan nykyvaatimuksia muun muassa esteettömyydeltään. Inkeroisten alikulkusillan uusiminen on osa ratahankkeella tehtäviä junien sallittujen akselipainon nostoon tähtääviä töitä. Hankkeessa uusitaan myös ratapihan turvalaitteet 2022–2023 ja uusitaan sähköratarakenteita vuonna 2022. Rakennustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen maaliskuun 2022 alusta lähtien.

AVAINSANAT

Väylävirasto

JAA