Päämainos

”Kouvolan osaamiskeskukseen kymmeniä työpaikkoja”

Finntraffic lepyttelee Kouvolaa osaamiskeskuksella ohjauskeskuksen siirtokiistassa.

11.02.2021

Finntraffic sanoo valmistelevansa Kouvolan alueen aseman vahvistamista rautateiden digitalisaatioon liittyvien järjestelmien kehittämisessä ja testauksessa.

Finntraffic-konsernin toimitusjohtajan Pertti Korhosen Kouvolan Sanomille antaman haastattelun mukaan Kouvolaan suunniteltu raideliikenteen osaamiskeskus voisi tuoda kaupunkiin kymmeniä alan työpaikkoja (KS 9.2.). Kouvolan ohjauskeskuksen toimintojen siirtäminen Helsinkiin on Korhosen mukaan edelleen ”suunnittelupöydällä”.

Kouvolan aseman raideliikenteen ohjaustoimintojen siirtäminen Helsinkiin on nostanut ankaraa vastarintaa Kouvolassa ja rautatiealan järjestöissä. Keskittämishanke on herättänyt myös kovaa poliittista kritiikkiä. 

Finntrafficin 9.2. julkaiseman tiedotteen mukaan Kouvolassa ja Helsingissä sijaitsevien operatiivisten toimintojen yhdistämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käyty 15.12.2020–28.1.2021.

Ennen lopullisten päätösten tekemistä Fintraffic sanoo tarkentavansa muun muassa toimitilasuunnitelmiaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä kokonaisuuteen liittyvät päätökset loppukesän aikana.

RAU pitää taukoa yt-lain vastaisena

Rautatiealan unioni RAU pitää 10.2. antamassaan tiedotteessa keskittämissuunnitelmia täysin perusteettomina eikä päätöksen kohtuuton venyttäminen asiaa muuta.

RAU:n mukaan Fintrafficin päätös on työehtosopimuksen ja yhteistoimintalain vastainen.

”Yli puolen vuoden harkinta-aikaa kuuden viikon yt-neuvottelujen jälkeen ei voida pitää millään mittarilla kohtuullisena”, RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki sanoo tiedotteessa.

”Tavoitteena on yksi ohjauskeskus”

Finntraffic pitää parhaimpana ratkaisuna sitä, että sillä on tiivis ohjauskeskusrakenne, jossa työskennellään yhtenäisillä menetelmillä. Tällöin osaamista muodostuu riittävästi yhteen paikkaan ja eri toimipisteet kykenevät toimimaan toistensa varakeskuksina. Nämä edellytykset täyttyisivät sen mielestä suunnitellussa, ”tiiviissä ohjauskeskusmallissa” nykyistä hajanaisempaa mallia paremmin.

Tiedotteen mukaan yhtiönsuunnitelmana on tukea Kouvolan alueen vahvistumista rautatieliikenteen osaamiskeskittymänä. Yhtiöllä on ohjauskeskustoiminnan lisäksi alueella jo asiantuntija- ja kehitystehtäviin liittyvää toimintaa.

Yhtiön tavoitteena on vahvistaa toimintaansa Kouvolassa rautateiden digitalisaatioon liittyvässä järjestelmien kehittämisessä ja testauksessa. Sen edellytyksenä on kuitenkin Digirata-hankkeen eteneminen ja rahoituksen varmistaminen sekä alueellisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä

Fintrafficin mukaan sen suunnitelma tukisi osaltaan alueen logistiikka- ja teknologiayritysten ekosysteemin kehittymistä.

JAA