Päämainos
Kouvolan RRT rautatie- ja maantieterminaalihanke etenee loppusuoralle
Kuljetukset 23.09. 09:53

Kouvolan RRT rautatie- ja maantieterminaalihanke etenee loppusuoralle

Keväällä alkaneesta Suomen suurimmasta asfaltointiurkasta oli syyskuun puolivälissä valmiina noin 90 prosenttia.

23.09.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Kouvola RRT

Nelivuotinen Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) -hanke etenee parhaillaan kohti loppusuoraa, kun alueen asfaltti- ja valaistustyöt alkavat valmistua. RR-terminaalialue on määrä ottaa käyttöön vuodenvaihteessa.

Terminaaliraiteet valmistuivat alkukesästä, ja keväällä alkaneesta yli 35 hehtaarin asfaltointiurakasta oli syyskuun puolivälissä valmiina jo noin 90 prosenttia. Valtaosa valaisinpylväistä on pystytetty ja valaisimet asennettu. Loppuvuoden aikana valmistuvat vielä aluekameravalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä aluetta ympäröivät aidat ja porttirakenteet.

RRT on Suomen ainoa Euroopan TEN-T-ydinverkolle sijoittuva rautatie- ja maantieterminaali. Intermodaaliterminaalin pinta-ala radan pohjoispuolella on 42 hehtaaria. Hankkeen ensimmäisen vaiheen, eli intermodaaliterminaalialueen, kustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 9 miljoonaa euroa ja valtion osuus 4,4 miljoonaa euroa.

Kestävä rakentaminen säästää materiaaleja ja rahaa

Kouvola RRT-hanke on toteutettu kestävän infrarakentamisen periaatteita noudattaen. Kestävyys on huomioitu esimerkiksi materiaalivalinnoissa, rakentamisen aikaisessa logistiikassa sekä alueen luontoympäristön suojelemisessa.

Alueen teiden rakenteissa on hyödynnetty kierrätettyä betoni- ja asfalttimursketta. Lähes kaikki tarvittu kiviaines on saatu rakennuspaikalta. Rakentamisen aikaiset kuljetusmatkat on minimoitu massatasapainon optimoinnilla ja perustamalla asfalttiasema työmaan läheisyyteen. Kestävillä ratkaisuilla on saatu merkittäviä säästöjä rakentamisen aikaisiin päästöihin sekä muun muassa materiaali-, jäte- ja kuljetuskustannuksiin. Ratkaisut ovat osaltaan mahdollistaneet hankkeen toteuttamisen alkuperäistä kustannusarviota edullisemmin.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Vihreä logistiikka edellyttää tehokasta infraa

Vihreä logistiikka on Kouvolan kaupungille tärkeä strateginen painopiste. Myös valtion ja EU:n tasolla tähdätään tavaraliikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen. EU:n tavoitteisiin kuuluu siirtää pitkän matkan tavarakuljetuksia maanteiltä muihin kuljetusmuotoihin. Pyrkimyksenä on, että vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia tavarakuljetuksista on siirretty pois kumipyöriltä ja vuoteen 2050 mennessä jo puolet.

”Tulevina vuosina junaliikenne tulee lisääntymään. Se luo kysyntää tehokkaammalle raideinfralle. Junakoot kasvavat ja pitkien junien käsittelyyn tarvitaan uusia terminaaliratkaisuja. Tähän tarpeeseen Kouvolassa pystytään nyt vastaamaan”, sanoo projektipäällikkö Tero Valtonen.

Kouvola RRT on osa Euroopan laajuisen TEN-T-ydinliikenneverkon kehittämistä ja ainoa verkkoon kuuluva rautatie- ja maantieterminaali Suomessa. Uuden terminaalin myötä Kouvola pyrkii nousemaan maan tehokkaimmaksi tavarajunien lastaus- ja purkupaikaksi. 

AVAINSANAT

Kouvola RRT

JAA