Päämainos
Kujanpää suosisi hiilidioksidiveroa
Kuljetukset 02.10. 07:00

Kujanpää suosisi hiilidioksidiveroa

”Mahdollisia veronkorotuksia tulisi energiasisältöveron sijaan painottaa hiilidioksidiveroon”.

02.10.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Roni Rekomaa / Lehtikuva

Keskuskauppakamarin johtavan veroasiantuntijan Emmiliina Kujanpään mukaan liikennepolttoaineen kulutuksen vähentämisen sijaan Suomessa tulisi pyrkiä vähäpäästöisempiin polttoaineisiin. 

Kujanpää toivoo, että hallituksen esittämät liikennepolttoaineiden 250 miljoonan euron veronkiristykset vuodelle 2020 huomioitaisiin osana suunnitelmallista liikenteen vero- ja maksu-uudistusta.

Kujanpäätä on haastateltu Keskuskauppamarin verkkosivulla 27.9.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu liikennepolttoaineiden veronkorotuksen kohdistaminen energiasisältöveroon on hänen mielestään ristiriidassa hallituksen päästövähennystavoitteiden kanssa.

”Mahdollisia veronkorotuksia tulisi energiasisältöveron sijaan painottaa hiilidioksidiveroon. Tämä voimistaisi päästöohjautuvuutta ja parantaisi biopolttoaineiden kilpailukykyä”, hän sanoo.

Kujanpää muistuttaa, että pitkien etäisyyksien Suomessa valtaosa yritysten tavaravirroista kulkee maanteillä. Liikennepolttoaineiden veronkorotusten siirtyminen maantiekuljetusten hintoihin lisäisi kaupan ja teollisuuden kustannuksia, mikä vaikuttaisi haitallisesti yritysten kilpailukykyyn.

”Liikennepolttoaineiden verotus on Suomessa jo nyt kansainvälisesti korkeaa. Maantieteellisistä syistä yrityksillä ei myöskään ole vaihtoehtoja maantiekuljetuksille. Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn heikentäminen vähentäisi yritysten mahdollisuuksia työllistää ja ehkäisisi siten myös hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista”, hän sanoo.

JAA