Päämainos
Kuka korvaa, jos kuljetus epäonnistuu?
Kuljetukset 25.10. 09:18

Kuka korvaa, jos kuljetus epäonnistuu?

Miten vastuut määräytyvät kuljetusketjussa huolitsijan ja asiakkaan välillä, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Anna Haakana?

25.10.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Satu Cozens

"Vastuut menevät sopimusketjua pitkin. Kuljetusketjun ongelmatilanteista keskustellaan aina lähtökohtaisesti oman sopimuskumppanin kanssa. Jos huolitsija toimii sopimusrahdin kuljettajana, niin tällöin asiakkaan sopimuskumppani on huolitsija, jonka vastuu määräytyy rahdinkuljettajan vastuun mukaan.

Jos huolitsija on toiminut välittäjänä, vastuut määräytyvät varsin yleisesti sovellettujen PSYM 2015 välittäjän vastuuta koskevien määräysten mukaan. Mahdollisissa ongelmatilanteissa huolitsija kyllä aina pyrkii avustamaan omaa asiakastaan ongelman ratkaisemiseksi.

Usein jälkikäteen saattaa olla hyvinkin vaikeaa selvittää, mitä kuljetusketjussa on tarkalleen missäkin vaiheessa tapahtunut. Mutta jos asiakkaalla on huolitsija sopimuskumppanina, hänellä on aina selkeä taho, jonka puoleen kääntyä. Mikäli kuljetusasiakas on itse järjestänyt kuljetuksen, voi osoittautua työlääksi neuvotella eri kuljetusyhtiöiden, varustamoiden ja näiden vastuuvakuutusyhtiöiden kanssa sekä saada selville, missä kohdassa ketjua mahdollisia virheitä on sattunut ja kuka kantaa vastuun kustannuksista."

Kuinka yksityiskohtaisesti huolintatoimeksiannoissa tulisi määritellä eri osapuolten vastuut ja velvoitteet?

"Jokaista kuljetusmuotoa koskee oma kansainvälinen lainsäädäntönsä, jossa on lähtökohtaisesti pakottavia määräyksiä osapuolten vastuista ja velvoitteista.

Ihan kaikkeen kuljetuslainsäädäntö ei ota kantaa. Näin ollen kuljetussopimuksissa on tärkeää sopia seikoista, jotka jäävät kuljetuslainsäädännön ulkopuolelle. Tämän vuoksi on luotu esimerkiksi alan vakioehtoja. Yleensä alan vakioehtoihin on koottu täydentäviä ehtoja helpottamaan kuljetussopimusten laadintaa.

Kansainvälisissä kuljetuksissa vastuun määrittäminen eri vaiheissa on tärkeää. Huolintatoimeksiannoissa tulisikin selkeästi määritellä eri osapuolten vastuut ja velvoitteet tyypillisesti useista vaiheista koostuvan kansainvälisen kuljetuksen aikana. Tämä määrittely on välttämätöntä myös siksi, että kuljetusprosessin aikana huolintaliikkeet työskentelevät useiden eri toimijoiden kanssa."

Minkälaisiin asioihin kuljetuksissa huolitsijan ja asiakkaan väliset ongelmatilanteet tyypillisesti liittyvät?

"Tyypillisesti nämä tilanteet ovat sellaisia, että jotain on mennyt kuljetuksessa pieleen, esimerkiksi viivästyminen, rikkoutuminen tai on syntynyt ylimääräisiä kuljetuskustannuksia.

On kuitenkin huomattava, että valtaosa kuljetuksista menee ongelmitta. Ongelmatilanteet koskevat hyvin pientä osaa kuljetuksia. Riitatilanteissakin asiat saadaan lähtökohtaisesti ratkeamaan sopimalla tai osapuolten vakuutusyhtiöiden kautta."

JAA