Kuljetusten painoarvoa lisättävä Pohjois-Suomen rataosuuksilla

Pasi Holm ehdottaa työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässään selvityksessä Kajaanin yöjunavuoron palauttamista.

21.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Tuoreen selvityksen mukaan Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rataosuuksia ja yhteyksiä olisi parannettava alueiden vetovoiman varmistamiseksi.

”Ratahankkeita suunniteltaessa pitäisi lisätä kuljetusten painoarvoa Ruotsin tapaan”, sanoo Tem:n tilaaman selvityksen tehnyt Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Tem julkisti selvityksen 11.3.

Alueiden saavutettavuus on selvityksen mukaan oleellista yritysten sijoittumispäätösten, työvoiman saatavuuden ja matkailun kannalta.    

”Koska henkilöjunaliikenne ei ole ajallisesti tehokas liikkumismuoto henkilöautoon verrattuna Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle, henkilöjunaliikenne ei ole kasvanut. Itä-Suomen heikko saavutettavuus vaikeuttaa sen elinkeinoelämän ja matkailun kehitystä. Myös liityntäyhteyksien toimimattomuudella on osin vaikutusta siihen, että junamatkustaminen ei ole kehittynyt suotuisasti”, sanoo Holm tiedotteessa.

Holm ehdottaa, että elinkeinoelämän kuljetusten painoarvoa pitäisi lisätä, kun ratahankkeita suunnitellaan. Viimeisten 15 vuoden aikana Suomen rataverkon kehittämisen painopisteenä on ollut henkilöliikenne. Elinkeinoelämän kuljetusten painoarvon väheneminen syrjäyttää elinkeinoelämän kannalta tärkeitä ratahankkeita.

Henkilöjuna- ja tavarajunaliikenteen sovittaminen yhteen on jo nykyisin hankalaa Savon radalla. Tilanne uhkaa pahentua, jos Pohjois-Savoon suunnitellut uudet biotuotetehtaat toteutuvat.

Kajaanin yöjuna ja työmatkailijat

Kainuusta ja Pohjois-Savosta ei ole nykyään sellaista junayhteyttä, jolla matkustajille jäisi koko päivä aikaa työskennellä Helsingissä. Holm ehdottaa yhteyden palauttamista.

”Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2010 selvityksen mukaan Kainuun yöjunaliikenne vaatisi alle 1,5 miljoonan euron tuen vuodessa. Tuki Kainuun yöjunamatkaa kohden olisi noin 50 prosenttia – sama kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tuki nykyään”, Holm vertaa.

”Itä- ja Pohjois-Suomessa vieraillessani rautatieliikenteen kehittäminen on noussut keskusteluissa avainkysymykseksi alueen elinvoiman kannalta. Saavutettavuudella on iso merkitys myös matkailulle. Olen ilahtunut siitä, että selvityksessä on löydetty useita konkreettisia kehittämisehdotuksia. Pidän ehdotusta Kainuun yöjunan uudesta aikataulusta erittäin kiinnostavana”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

JAA