Päämainos
Kuljetusten tilaajan vastuu laajenee – myös ylikuormarikkomukset vastuun piiriin
Kuljetukset 22.10. 10:00

Kuljetusten tilaajan vastuu laajenee – myös ylikuormarikkomukset vastuun piiriin

Ylikuormiin puututaan Suomessa nyt uudella tavalla.

22.10.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Adobe Stock

Hallitus on antoi torstaina 21.10. hallitusohjelmaa toteuttavan esityksen, jolla lisätään merkittävästi kuljetuksen tilaajan vastuita kuljetuksen laillisuudesta ja torjutaan harmaata taloutta tavaraliikenteessä. 

Hallituksen esitys tehostaa harmaan talouden torjuntaa kuljetusalalla. Esityksessä myös kuljetusten tilaaja vastaa siitä, ettei kuljetuksia ajeta ylikuormilla. Lisäksi esitys palauttaa lakiin tilaajan vastuun siitä, että kuljettaja noudattaa ajo- ja lepoaikoja.

Aiheesta tiedotti SKAL ry 21.10.

Ylikuormien kuljettaminen on yksi harmaan talouden muodoista

Ylikuormilla kuljettava saa huomattavaa taloudellista etua suhteessa lainsäädäntöä noudattavaan. Tien päällä suoritettava valvonta yksin ei ole ollut riittävää estämään ylikuormilla kuljettamista.

Nyt tilaajan vastuuta ollaan laajentamassa siten, että myös kuljetuksen tilaaja vastaa siitä, että kuljetuksia ei suoriteta ylikuormilla. Samassa yhteydessä lakiin ollaan palauttamassa tilaajan vastuu kuljettajan ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta. Jatkossa tilaaja ei voisi edellyttää kuljettajaa rikkomaan ajoaikasäädöksiä esimerkiksi epärealistisia aikatauluja laatimalla. 

Molempia muutoksia, joilla luodaan terveempää kuljetusmarkkinaa, SKAL on ollut esittämässä. SKAL on tyytyväinen siitä, että esityksiä ollaan nyt viemässä lainsäädäntöön. 

Tämän lisäksi kabotaasisäädösten rajoituksia ollaan lisäämässä ns. yhdistettyjen kuljetusten maantieosuuksiin. Tällä tukitaan porsaanreikä, joka on mahdollistanut ulkomaisen kuljetuskaluston jatkuvan kuljetustoiminnan Suomen sisäisessä liikenteessä näihin kuljetuksiin liittyen. 

"Kilpailu kuljetusmarkkinoilla on terveempää, kun harmaata taloutta torjutaan tehokkailla keinoilla. Nyt ehdotetut muutokset ovat tärkeä lisä lainsäädäntöön", korostaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. 

Seuraavaksi lakiesitys menee eduskunnan käsiteltäväksi ja uusien säädösten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.

JAA