Päämainos
Kuljetusyritykset eivät uskalla investoida
Kuljetukset 04.06. 12:05

Kuljetusyritykset eivät uskalla investoida

Alan yritysten näkymät ovat silti parantuneet maalis-huhtikuun vaihteeseen verrattuna. 

04.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Runsas viidennes kuljetusyrityksistä on lykännyt tai perunut investointinsa alkuvuoden aikana. Näin kertoo kesäkuun SKAL Kuljetusbarometri. 

Koronakevät on tuonut myös lomautukset kuljetusyrityksiin. Silti harva yritys on hakenut julkista tukea – toimiala sinnittelee pitkälti omin voimin. 

SKAL julkisti Kuljetusbarometrinsä 4.6.

Kuljetusyritysten suhdanteita kuvaava pitkäaikaistrendi osoittaa, että yritysten ennusteet tulevasta ovat odotetusti vuotta vuotta alhaisemmalla tasolla. Useampi kuin joka kolmas kuljetusyrittäjä arvioi kuljetusmääriensä (35 %) ja liikevaihtonsa (36 %) laskevan viime kevääseen nähden. 

Pahimmat uhkakuvat väistyneet

Alkuvuonna liikevaihto oli heikentynyt puolella ja kannattavuus 43 prosentilla vastanneista. Huhtikuussa toteutetun ”Koronabarometri”-kyselyn pahimmat uhkakuvat eivät kuitenkaan ole toteutuneet kuljetusyritysten taloudessa.

Teollisuuden tilaukset laskivat yhtäjaksoisesti alkuvuonna ja kuluttajien luottamus on alhaisella tasolla.Valopilkkuna on julkisten infrahankkeiden käynnistyminen, joka heijastuu myönteisesti erityisesti maa-aineksia kuljettaviin yrityksiin. Kuljetusalalle keskeisen Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksen mukaan koronakriisin vaikutukset heikentävät alan yritysten liiketoimintaa varsinkin vuoden toisella puoliskolla, ja rakennushankkeita siirtyy eteenpäin. Toteutuessaan sillä on vaikutusta myös kuljetusten loppuvuoden kysyntään.

Kaluston seisontaa ja lomautuksia 

Ajankohtaiskysymyksissä SKAL tutki, miten koronakriisi vaikuttaa kuljetusyritysten tilanteeseen, ja peilasai vastauksia 8.4. julkaisemaansa ”Koronabarometriin”. 

Huhtikuussa lähes joka viides ennusti konkurssin uhkaavan todennäköisesti tai varmasti seuraavan kahden kuukauden aikana. Kesäkuun barometrikyselyssä näin arvioi enää noin joka kymmenes. Arvioiden muutosta selittää se, että kuljetusyritysten toiminta on jatkunut lähes normaalisti monella sektorilla. Koronatilanteella on ollut vaikutusta kuljetusmääriin ja kuljetusten toteuttamiseen. Kriisi ei ole kohdellut kaikkia tasapuolisesti.

Huhtikuussa noin puolet kuljetusyrittäjistä arvioi laittavansa kalustoa seisontaan seuraavien kahden kuukauden aikana ja yhtä moni oli lomauttamassa henkilökuntaansa todennäköisesti tai varmasti. Kesäkuussa lomautuksia harkitsee enää neljännes yrittäjistä, kaluston seisontaan laittamista alle kolmannes. Myös irtisanomistarve on vähentynyt. Nämäkin tulokset kertovat kuljetusyritysten näkymien parantuneen maalis-huhtikuun vaihteeseen verrattuna. 

”Tuet vääristävät kilpailua”

Kuljetusbarometriin vastanneista useampi kuin joka neljäs (27 %) näkee tarvetta ulkopuoliselle tuelle yritystoimintaan. Yritystukia on hakeutunut silti vain 12 prosenttia vastanneista. Eniten tukea on haettu ELY-keskuksen (43 %) ja Business Finlandin (36 %) tukia. Alle viidennes yritystukihauista on kohdistunut TE-keskuksen yrittäjän työttömyysturvaan ja reilu kymmenesosa kuntien yksinyrittäjätukeen. Moni oli hakenut useampaa tukimuotoa. Tukien soveltuvuudesta kysyttäessä kolme neljästä on sitä mieltä, että tukien tulisi kohdistua suoraan yritysten kulujen kattamiseen eikä esimerkiksi kehittämiseen.  

Jopa kaksi kolmesta vastanneesta on sitä mieltä, että tuet vääristävät kilpailua. Lähes puolet vierastaa tukia, sillä yrittäjän tulisi pärjätä omillaan.

Maanteiden tavaraliikenne on pääomavaltainen toimiala. Kuljetusyritysten investoinnit vievät kehitystä eteenpäin ja vaikuttavat ratkaisevasti päästötavoitteiden saavuttamiseen. Vallitsevassa epävarmuudessa kuljetusyritykset lykkäävät tai peruvat suunniteltuja investointejaan. Näin on tehnyt Kuljetusbarometrin valossa useampi kuin joka viides (22 %) kaikista vastanneista. Autoalan Tiedotuskeskuksen tieto alkuvuoden rekisteröintimääristä osoittaa, että kuorma-autojen ensirekisteröintimäärät ovat laskeneet 14 prosenttia ja pakettiautojen 19 prosenttia viime vuodesta. 

”ALV:n takaisinlainaus siirtää ongelmia”

Nyt tulisi kaikin keinoin palauttaa yritysten luottamusta tulevaisuuteen, sanoo tiedotteessa SKAL:n puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola.

”Kuljetusyrityksillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet saada yritystukia muiden yritysten lailla. Pitkän päälle yritystoimintaa ei voi perustaa tukien varaan. Parasta olisi tilapäinen työn sivukulujen siirto valtion maksettaviksi. ALV:n takaisin lainaaminen olisi ongelmien siirtämistä huomiselle”, Mikkola sanoo.

SKAL ry:n toiseen Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi yhteensä 593 jäsenyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 19.5.–1.6.2020. 

 Kuljetusbarometrin suhdannetarkastelu perustuu saldolukuun, joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.

JAA