Päämainos
Kuopion ratapihan parannusurakka NRC Groupille – hankkeen arvo 25 miljoonaa euroa
Kuljetukset 15.08. 06:49

Kuopion ratapihan parannusurakka NRC Groupille – hankkeen arvo 25 miljoonaa euroa

Hanke sisältää muun muassa uudistettua raidetta 6500 metriä ja 27 kappaletta uusia vaihteita.

15.08.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat NRC Group

NRC Group toteuttaa Väyläviraston tilaaman Kuopion ratapihan parannusurakan. Projektin arvo on 25 miljoonaa euroa ja se sisältää henkilö- ja tavararatapihojen, matkustajatunnelin sekä turvalaitteiden uudistamisen, lukuun ottamatta asetinlaitetoimitusta. Työt aloitetaan elokuussa 2022 ja projektin arvioidaan valmistuvan lokakuussa 2024. 

Kuopion ratapihan uudistaminen sisältää monipuolisesti ratarakentamiseen liittyviä töitä ja lisäksi erilaisia taitorakenteita. Tavararatapihalla uusitaan raiteiden päällysrakenteet ja sähköistys sekä muutetaan raiteiston geometriaa. Matkustajaratapihalla vanha asematunneli palautetaan alkuperäiseen asuunsa, uusitaan laiturikatokset ja rakennetaan korkeat matkustajalaiturit sekä hissit.

Keskeisellä paikalla sijaitseva projektikokonaisuus toteutetaan huolella ennakkoon suunnitellen ja junaliikenteen ehdoilla, NRC Group korostaa tiedotteesaan. 

”Olemme tottuneet työskentelemään junaliikenteen alaisilla vilkkailla ratapihoilla, kaikissa tekniikkalajeissa, ja voimme tässäkin urakassa hyödyntää mainiosti tätä ydinosaamistamme”, Pasi Kiiski, NRC Groupin rakennuspäällikkö sanoo. 

Huolellisen työsuunnittelun tavoitteena sujuva toteutus vaativassa paikassa

Kuopion asemanseutua on kehitetty viime vuosina merkittävästi rakentamalla mm. uusi linja-autoasema, rautatieasema, sekä uusia asuntoja ja toimitiloja. Matkustajaratapihan uudistustyöt tehdäänkin uuden rakennetun kaupunkiympäristön keskelle. Keskeinen sijainti, tiiviisti rakennettu ympäristö ja alueen asukkaat ja käyttäjät huomioidaan mahdollisimman tarkasti parhaillaan käynnissä olevassa työsuunnittelussa. 

Ratapihan uudistaminen tehdään neljässä erillisessä päätyövaiheessa. Matkustajaratapihan ja Puijonkadun sillan purkaminen ja uusiminen tehdään kahdessa eri osassa ja tavararatapihan uudistus ajoittuu näiden työvaiheiden jälkeen. Viimeisenä toteutetaan uusien turvalaitteiden testaus- ja käyttöönotto. Yksityiskohtaisia työsuunnitelmia viimeistellään parhaillaan.

”Projektikokonaisuus on erittäin vaativa muun muassa käytettävissä olevan tilan ja uuden rakennetun kaupunki-infran vuoksi. Alue on myös osittain käytössä, koko rakentamisen ajan,” toteaa Kiiski. 

Jatkossa juniin pääsee sujuvasti uusien hissien ja korotettujen asemalaitureiden myötä

Junamatkustajia varten projektissa uudistetaan asemalaiturit, laiturikatokset, kulkuopasteet sekä ja rakennetaan hissit laitureille. Lisäksi uusitaan Puijonkadun alikulkusilta ja parannetaan matkakeskukseen johtavaa matkustajatunnelia.

”Urakassa uudistetaan Kuopion ratapiha kokonaisuudessaan ja siten edistää turvallista, täsmällistä ja sujuvaa junaliikennettä”, jatkaa Kiiski.

Kuopion ratapihan uudistus:

  • Uudistettua raidetta 6500 metriä
  • Esteetöntä asemalaituria 1000 metriä
  • Laiturikatoksia 300 metriä
  • Uusia vaihteita 27 kpl
  • Kaapelireittejä 11 km
  • Uusittuja siltoja 1 kpl 
  • Kunnostettuja tunneleita 2 kpl

JAA