Päämainos

Kuorma-autojen kuljetukset kasvussa

Vuoden 2018 toisen neljänneksen kasvu 7 prosenttia.

04.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 65 miljoonaa tonnia, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi peräti 36 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni taas yhdeksän prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

SKAL tiedotti asiasta 20.9.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,3 miljardia tonnikilometriä, mikä oli neljä prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 95 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja viisi prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

JAA