Päämainos

Kuorma-autovinjetti lausuntokierrokselle

Ulkomaiset liikennöitsijät olisivat veron nettomaksajia.

26.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Raskaan kuorma-autoliikenteen tienkäyttöveroa eli vinjettiä koskeva valtiovarainministeriön lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella. Lausuntoaika päättyy 6. marraskuuta. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Lakiluonnoksen mukaan vero olisi 400-1122 euroa vuodessa ajoneuvon euro-päästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän vero olisi kahdeksan euroa.

Valtiovarainministeriö tiedotti asiasta 23.10.

Vinjetin nettomaksajiksi jäisivät lopulta ulkomaiset liikennöitsijät, sillä kotimaisten kuorma-autojen tienkäyttövero kompensoitaisiin käyttövoimaveron laskulla.

Hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä raskaan liikenteen aikaperusteisen tienkäyttöveron eli vinjetin toteutuksesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi 5. joulukuuta.

Tienkäyttöveroa kannettaisiin kuorma-autoilta ja ajoneuvoyhdistelmiltä, joiden kokonaismassa on yli 12 tonnia. Vero koskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Vero määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää.

Samalla raskailta kuorma-autoilta kannettavaa ajoneuvoveron käyttövoimaveroa alennettaisiin mahdollisimman lähelle EU-lainsäädännön edellyttämää minimitasoa ja veron rakennetta muutettaisiin. Käyttövoimavero määräytyisi kuorma-auton kokonaismassan, akselien lukumäärän ja jousitustyypin perusteella sekä sen mukaan, onko auto varustettu perävaunujen vetämiseen.

Käyttövoimaveron alentaminen kompensoisi tienkäyttöverosta kotimaiselle raskaalle kuljetuskalustolle aiheutuvan verotuksen kiristymisen.

JAA