Päämainos

Kuorma-ja pakettiautojen rekisteröinnit kasvussa

Valtiolle tieliikenne on yhä kasvava verolähde.

05.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Uusien paketti- ja kuorma-autojen ensirekisteröinti jatkui vilkkaana toukokuussakin. Pakettiautoja rekisteröitiin 8,4 ja kuorma-autoja peräti 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 1 590. Uusien pakettiautojen rekisteröinnit olivat tammi-toukokuussa 4,1 prosenttia suuremmat kuin viime vuonna. Yhteensä uusia pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 7 240.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoi uusista rekisteröintiluvuista 1.6.

Toukokuussa rekisteröitiin 383 uutta kuorma-autoa ja koko alkuvuoden ensirekisteröinnit olivat 11,1 prosenttia viime vuotta suuremmat. Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 2,0 prosenttia viime vuotta enemmän. Pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien kasvu on jatkunut koko alkuvuoden poikkeuksellisen vilkkaana.

Toukokuussa rekisteröitiin 12 482 uutta henkilöautoa, mikä on 12,9 prosenttia viime vuoden toukokuuta enemmän. Alkuvuoden aikana on rekisteröity 8,1 prosenttia enemmän henkilöautoja kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Toukokuun loppuun mennessä henkilöautoja oli rekisteröity 57 944.

Henkilöautojen kysynnän kasvun taustalla on talouden kasvun lisäksi romutuspalkkio, jonka turvin on ensirekisteröity noin 3 700 uutta henkilöautoa. Kaikkiaan romutuspalkkioon varatuista määrärahasta oli toukokuun loppuun mennessä varattu noin kaksi kolmasosaa.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin toukokuussa 35. Linja-autojen kysyntä on alkuvuoden aikana ollut aiempia vuosia hiljaisempaa. Toukokuun loppuun mennessä uusia busseja oli rekisteröity 155. Viime vuoteen verrattuna määrä on 10,4 prosenttia pienempi.

Valtion tieliikenneverot kovassa kasvussa

Viime vuonna valtio keräsi tieliikenteestä noin 8,3 miljardia euroa verotuloja. Tieliikenteen osuus valtion veroista oli viime vuonna lähes viidennes. Tieliikenteestä kerätään veroja lähes yhtä paljon kuin valtio saa ansio- ja pääomatuloveroja, joiden määrä oli viime vuonna noin 9,1 miljardia euroa.

Tieliikenteen veropotti kasvoi yli 300 miljoonalla edellisvuoteen verrattuna. Suurin yksittäinen vero on polttoainevero, jota kerättiin viime vuonna lähes 3 miljardia euroa. Ajoneuvoveron tuotto kasvoi lähes 1,2 miljardiin eli lähes 8 prosenttia. Autoverokertymäkin kasvoi viime vuonna 1,4 prosenttia, vaikka autoveroa on kolmen vuoden aikana portaittain alennettu.

Valtion palautti tieverkon ylläpitoon ja kehittämiseen viime vuonna lähes miljardi euroa. Tieverkon menoista noin neljännes kohdentui kehittämishankkeisiin ja loput perusväylänpitoon.

JAA