Päämainos
Kannanoton mukaan ruuhkamaksut lisäisivät suhteellisesti eniten matalapalkka-alalla työskentelevien työmatkakuluja.
Kuljetukset 16.02. 09:15

Kannanoton mukaan ruuhkamaksut lisäisivät suhteellisesti eniten matalapalkka-alalla työskentelevien työmatkakuluja.

KUUMA-kunnat ja yrittäjät vastustavat ruuhkamaksuja

”Kehäteiden varrella toimii teollisuus- ja logistiikka-alan yrityksiä, joihin tullaan KUUMA-kunnista”.

16.02.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Pääkaupunkiseudun 10 kehyskuntaa eli KUUMA-seutu, Helsingin sekä Uudenmaan Yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamari vastustavat ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla. 

Niiden yhteisen 11.2. julkistetun kannanoton mukaan ruuhkamaksut lisäisivät suhteellisesti eniten matalapalkka-alalla työskentelevien työmatkakuluja. Ruuhkamaksut aiheuttaisivat hankaluuksia myös pienikatteiselle palvelutyölle, jossa joudutaan liikkumaan autolla päivän aikana paikasta toiseen. 

Kannanotossa vedotaan tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan ruuhkamaksut kuormittaisivat matalapalkka-aloilla työskenteleviä ja jarruttaisivat KUUMA-seudun elinkeinoelämän kasvua.

Kehyskuntien asukkaista 42 prosentin työpaikka sijaitsee asuinkunnan ulkopuolella. Kaikkien kuntien alueilla ei ole toimivaa joukkoliikennettä, joten työhön pääsy omalla autolla on ainoa mahdollisuus. 

Ruuhkamaksut on listattu yhtenä päästövähennyskeinona Hiilineutraalin liikenteen tiekartassa, ja niitä koskevan lainsäädännön valmistelu käynnistyy keväällä 2021.

”Muita keinoja käytettävä”

”Helsingin seudun ruuhkamaksut olisivat epätasa-arvoistava ratkaisu KUUMA-seudun kunnille. Vetoamme ruuhkamaksuja tehokkaampien päästövähennyskeinojen käytön puolesta. LVM:n mukaan näitä ovat autokannan uudistaminen, liikennejärjestelmän tehostaminen sekä ja fossiilisten polttoaineiden hinnoittelu ja korvaaminen”, sanoo tiedotteessa KUUMA-seudun yhteistyöjohtaja Antti Kuusela.

”Liikenteen päästöt edustavat 25 prosenttia kaikista päästöistä. Suurimmat päästöt aiheutuvat kiinteistöjen lämmittämisestä. Kehäteiden varrella toimii paljon teollisuus- ja logistiikka-alan yrityksiä, joissa tuotetaan tuotteita ja palveluita pääkaupunkiseudulle ja joihin tullaan harvaan asutuista KUUMA-kunnista”, Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Aalto sanoo.

JAA