Päämainos

Kuusi maata oikeuteen kaupunkien ilmansaasteista

Typpi- ja hiukkaspäästöt jatkuvasti raja-arvojen yläpuolella monessa EU-maassa.

21.05.2018
Teksti Heli Satuli

EU-komissio haastaa Ranskan, Saksan ja Britannian EU-tuomioistuimeen, koska ne eivät ole noudattaneet typpidioksidin (NO2) raja-arvoja. Maat eivät ole myöskään toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä pitääkseen raja-arvojen ylittymisajan mahdollisimman lyhyenä. Italia, Romania ja Unkari puolestaan viedään tuomioistuimeen jatkuvasti korkeiden hiukkaspäästöjen vuoksi.

Toimet ovat jatkoa tammikuussa pidetylle EU-maiden ilmanlaatukokoukselle, jossa yritettiin vielä kerran löytää ratkaisuja vakaviin ilmanlaatuongelmiin kaikkiaan yhdeksässä EU-maassa. Kyseiset kuusi jäsenmaata eivät kuitenkaan esittäneet uskottavia, tehokkaita ja nopeita toimenpiteitä epäpuhtauksien vähentämiseksi sovittujen raja-arvojen puitteissa.

Espanja, Tšekkien tasavalta ja Slovakia ilmoittivat tammikuun kokouksen jälkeen komissiolle toteuttavansa ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä, jotka komissio katsoo riittäviksi. Se kuitenkin seuraa edelleen näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa samoin kuin niiden vaikuttavuutta tilanteen korjaamiseksi mahdollisimman pian.

Rikkomusmenettelyt neljää jäsenmaata kohtaan

Lisäksi komissio toteuttaa lisätoimia rikkomusmenettelyssä neljää jäsenmaata kohtaan, koska maat eivät ole noudattaneet EU:n ajoneuvojen tyyppihyväksyntäsääntöjä. Rikkurimaita ovat Italia, Luxemburg, Saksa ja Britannia.

Komissio käynnisti rikkomusmenettelyn Luxemburgia, Saksaa ja Britanniaa vastaan joulukuussa 2016 Volkswagen-konsernin osalta. Nyt komissio pyytää lisätietoja näihin rikkomisiin liittyvistä kansallisista tutkimuksista ja oikeudellisista menettelyistä. Useissa dieselautoissa, kuten Audeissa ja Volkswageneissa, on todettu uusia moottoreihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia. Sen vuoksi komissio pyytää Luxemburgilta ja Saksalta tietoja siitä, mitä korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia on suunnitteilla. Komissio pyytää selvennyksiä myös Britannialta suunnitellusta kansallisesta lainsäädännöstä.

Komissio käynnisti toukokuussa 2017 rikkomusmenettelyn Italiaa vastaan, koska se ei ole täyttänyt EU:n ajoneuvojen tyyppihyväksyntälainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan Fiat Chrysler -autojen osalta. Italia on sillä välin toteuttanut korjaavia toimenpiteitä määräämällä Fiat Chrysler Automobiles -konsernin toteuttamaan pakollisen takaisinvedon EU:ssa.

JAA