Päämainos

Kv-maantiekuljetuksiin sähköiset rahtikirjat

Ruotsi ja Saksa eivät siirry vielä 11.4. sähköisiin rahtikirjoihin, mutta Baltian maat ovat mukana.

10.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Maantiekuljetusten sähköiset rahtikirjat tulevat Suomessa käyttöön 11.4. kun Suomi ratifioi asiaa koskevan sopimuksen. Ruotsi ja Saksa eivät ole vielä mukana järjestelmässä, mutta Baltian maat ovat.

Kansainvälisen maantiekuljetussopimuksen (CMR) sähköistä rahtitietoa (eCMR) koskeva ratifiointiprosessi vahvistetaan Suomessa tiekuljetussopimuslain muutoksella. Sähköiset rahtikirjat sujuvoittavat kuljetusten eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa.

Traficom tiedotti asiasta 5.4.

”Sähköisen rahtitiedon käyttö on iso edistysaskel maantielogistiikkasektorille. Kotimainen rahtikirja säilyy entisellään, sähköinen formaatti on siinäkin mahdollinen. eCMR-lisäpöytäkirjan mukaisen sähköisen rahtikirjan käyttöä kannattaa harkita kotimaisissa kuljetuksissa, sillä tavaraerähän voi olla sekä kotimaisen että kansainvälisen kuljetusketjun osa”, sanoo tiedotteessa ammattiliikenteen ja kuljetusten johtava asiantuntija Mikko Västilä.

Kuljetus- ja huolintayritykset voivat tuottaa omat ratkaisunsa sähköisen rahtikirjan toteuttamiseksi tai ottaa käyttöön kaupallisten toimijoiden ratkaisuja. Ratkaisevaa on, että ratkaisu on oltava CMR-sopimuksen, eCMR-lisäpöytäkirjan sekä Suomen tiekuljetussopimuslain mukainen.

Ruotsi ja Saksa eivät mukana

”Olemme Euroopan Unionissa muodostamassa sähköiselle rahti-informaatiotuotannolle minimivaatimustasoa (eFTI=Electronic Freight Transport Information) ja siksi Suomessa ei olla tekemässä tässä vaiheessa kansallista erityissääntelyä rahti-informaatiolle tai sen tuotannolle”, sanoo Västilä.

Maissa, joissa ei vielä ole ratifioitu eCMR-lisäpöytäkirjaa, on käytettävä paperista rahtikirjamuotoa. Suomesta länteen mm. Ruotsi ja Saksa ovat tällaisia valtioita. Viro, Latvia ja Liettua sen sijaan ovat ratifioinnin jo tehneet.

”11.4. alkaen CMR-sopimuksen mukainen sähköinen rahtikirja toimii myös raskaan liikenteen ja kuljetusten valvonnan välineenä ja se mahdollistaa myös entistä tehokkaamman epäterveen kilpailun ja harmaan talouden torjunnan”, sanoo Västilä.

CMR (Convention on the contract for the International Carriage of Goods by Road) on kansainvälinen maantiekuljetussopimus (55 valtiota), jota hallinnoi YK:n Euroopan talouskomissio UNECE. Kaikki kansainvälinen maantiekuljetus sopijavaltioiden alueella tapahtuu kyseisen sopimuksen velvoittamana.

JAA