Päämainos

Kyllönen kysyy komissiolta traktorisäännöksistä

Traktorikuljetusten vero- ja kilpailuetu halutaan poistaa.

09.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen (vas) on jättänyt Suomen traktorisäädöksistä kysymyksen komissiolle. Kyllönen haluaa poistaa traktorikuljetuksille Suomessa liikennepalvelulain uudistuksessa annetun kilpailu- ja veroedun.

Kyllönen kysyy, pitääkö komissio Suomen säädöksiä EU-säädösten mukaisina ja mihin toimiin se aikoo ryhtyä, jotta kuljetusmarkkinan kilpailuvääristymä traktori- ja kuorma-autokaluston väliltä poistuu. SKAL on arvostellut Suomen traktorisäädösten vääristävän kilpailua tavaraliikenteessä ja vaatinut niiden muuttamista.

SKAL tiedotti Kyllösen kysymyksestä 3.10.

Suomessa maa- ja metsätalouteen tarkoitettuja traktoreita sallitaan käytettävän kuorma-autoista poikkeavin säädöksin tavaroiden kuljetukseen. Suomen liikennepalvelulain yhteydessä uudistettu liikennelupalainsäädännössä vapautetaan liikenneluvasta kaikki nopeudeltaan yli 40 km/h traktorit 60 km/h saakka. Ennen heinäkuun lainmuutosta traktoriliikennelupia oli yli 2 500 kappaletta.

Suomi on vapauttanut määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta traktorit, joiden nopeus on yli 40 km/h ja joita käytetään pääasiassa muualla kuin maa- ja metsätaloudessa. Suomessa sallitaan käyttää dieseliä lievemmin verotettua polttoöljyä sellaisissakin traktoreissa, joita käytetään maanteiden tavaraliikenteessä.

Polttoöljyä voidaan viiden euron päivämaksua vastaan käyttää tavaraliikenteessä myös nopeudeltaan yli 60 km/h traktoreissa, jotka ovat SKAL:n mukaan ominaisuuksiltaan kuoma-auton kaltaisia. Verohyöty polttoöljyn käytöstä maatalouden ulkopuolisissa kuljetustehtävissä voi SKAL:n mukaan olla yli 10 000 euroa vuodessa.

SKAL:n mukaan on kestämätöntä, että maanteiden tavaraliikenteeseen on luotu kaksilla eri säännöillä toimivat markkinat. SKAL odottaa, että komissio puuttuu selkeisiin EU-lainsäädännön rikkomuksiin, joihin Suomi kansallisissa traktorisäännöksissä syyllistyy.

JAA

LUETUIMMAT