Päämainos
Kymi-Voikkaa-rata uudelleen käyttöön
Kuljetukset 25.08. 09:13

Kymi-Voikkaa-rata uudelleen käyttöön

UPM on käyttänyt nyt kunnostettua teollisuusrataa edellisen kerran vuonna 2008.

25.08.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

UPM aloittaa syyskuun alussa uudelleen puutavaran kuljetukset Kymin tehtaiden ja Voikkaan välisellä teollisuusradalla. Rataa on edellisen kerran käytetty puutavarakuljetuksiin vuonna 2008.

Voikkaan radan tasoristeykseen on asennettu jokin aika sitten stop-merkit. Radan raiteita on myös kunnostettu tämän vuoden aikana, jotta tavaraliikenne voisi kulkea radalla turvallisesti.

UPM tiedotti radan käytön uudelleen aloittamisesta 19.8.

Liikennöinti radalla ajoitetaan arkipäiville kello 7–19 ajalle. Kuljetuksia on muutamana päivänä viikossa. Kuormien purku ja lastaus tapahtuvat Voikkaan entisen tehtaan puukentällä.

UPM Kymin tehdasintegraatti tuottaa paperia, sellua ja bioenergiaa. UPM Kymilla on 750 työntekijää. Voikkaan paperitehtaan UMP lopetti jo vuonna 2006.

AVAINSANAT

UPM

JAA