Päämainos

Lahti korvaa talvisuolan EcoMelterillä

25.10.2017
Teksti Esko Lukkari

Lahden kaupunki korvaa liukkaudentorjunnassa pohjavesiä kuormittavan suolan biohajoavalla EcoMelter-tuotteella koko keskustan urakka-alueella. Talvikunnossapitoa EcoMelter-aineella ei ole aiemmin kokeiltu Suomessa yhtä laajalla alueella.

Lahdessa on monia jyrkkiä katuja, mutta teiden suolaukselle ei ole tähän saakka ollut tehokasta vaihtoehtoa. 

Ensimmäistä kertaa EcoMelter-tuotetta käytettiin Lahdessa 23.10 keskustan urakka-alueella. Sitä käytetään liukkaudentorjunnan lisäksi myös pölynsidontaan ympäri vuoden. 

Aineen käyttökokemuksia arvioidaan ensi keväänä, ja jatkokäytöstä päätetään kokemusten perusteella. Tuotteen arvioidut kustannukset ovat noin 300 000 euroa vuodessa. 

Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin pitää suolaamisen vähentämistä merkittävänä pohjavesien suojelutoimena. Vaikutukset näkyvät muutaman vuoden kuluttua pohjaveden kloridipitoisuuden vähenemisenä. 

Suolaantuminen on yksi keskeinen muuttuja, jonka avulla seurataan pohjavesien kemiallista tilaa koko EU:n alueella. Kloridipitoisuudelle asetettu ympäristölaatunormi on 25 milligrammaa litrassa. Tämä pitoisuus ylittyy Lahdessa monilla alueilla. Keskusta-alueen pohjavesissä ja Vt12:n varressa Nastolassa ylitykset voivat olla jopa nelinkertaisia.

JAA