Lakimuutos helpottaa laivojen automaatiokokeiluja

Jaakonmeri on laiva-automatiikan erityinen kokeilualue.

14.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Aluksen vähimmäismiehitysvaatimuksista ja vahdinpidosta voidaan jatkossa poiketa määräaikaisesti uusien teknisten innovaatioiden kokeilujen vauhdittamiseksi. Hallitus esitti laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain vahvistamista 13.6. Voimaan laki tulee 1.7.2018.

Lakimuutos parantaa Suomen meriteollisuuden mahdollisuuksia olla edelläkävijä meriliikenteen digitalisaatiossa alusten automatiikassa ja autonomisessa ohjauksessa. Lvm tiedotti lakimuutoksesta 13.6.

Kokeilut ovat mahdollisia erikseen määritellyillä alueilla tai reiteillä ja tarkoittavat sitä, että automatisaatiota koskevissa kokeiluissa alusten miehitystä voidaan vähentää. Kokeilulupa myönnetään jokaiseen kokeiluun erikseen enintään kahdeksi vuodeksi. Luvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Lakimuutos edistää kokeiluja esimerkiksi niin kutsutun Jaakonmeren alueella Suomen länsirannikolla.

Jaakonmeri on 18 kilometriä leveä ja seitsemän kilometriä pitkä merialue Länsi-Suomen länsirannikolla. Meri nimettiin yllättäen edesmenneen tohtori Jaakko Talvitien työn kunniaksi. Talvitie oli yksi autonomisen laivaliikenteen johtavia tutkijoita maailmassa.

Kotimaan liikenteen liikennealueella I ja II liikennöivät bruttovetoisuudeltaan alle 500 olevat, muut kuin säiliöalukset vapautetaan siitä, että niille vahvistetaan miehitystodistus. Todistus korvataan yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla.

JAA