Päämainos

Länsimetro vähensi pari prosenttia henkilöautoja

Busseista hävisi peräti 75 prosenttia.

30.11.2018
Teksti Esko Lukkari

Länsimetro on vähentänyt kaksi prosenttia Länsiväylän henkilöautoliikenteestä. Bussiliikenteessä vähennys on 75 ja kuorma-autoliikenteestä 15 prosenttia.

Länsimetron valmistumisesta on nyt vuosi. Liikennevirasto selvitti, miten metron saapuminen Espooseen on vaikuttanut Länsiväylän liikenteeseen. Mittaustietojen perusteella liikennemäärä on tippunut vuoden aikana noin 4,6 prosentilla. Muutos johtuu suurimmaksi osaksi linja-autoliikenteen vähenemisestä.

Liikennevirasto tiedotti asiasta 26.11.

Jos katsoisit Länsiväylää vuonna 2016 ja seuraavan kerran vuonna 2018, huomaisit ainakin yhden eron: bussit ovat kadonneet.

"Mittaustietojemme perusteella linja-autoliikenteestä on jäljellä enää murto-osa siitä, mitä Länsiväylällä kulki ennen Länsimetron valmistumista. Pudotusta on lähes 75 prosenttia", kertoo Liikenneviraston analytiikka-asiantuntija Pekka Kinnunen.

Liikennevirasto vertaili Länsiväylän liikennemääriä kahdella 52 viikon ajanjaksolla: ennen Länsimetron käyttöönottoa (21.11.2016 - 19.11.2017) ja käyttöönoton jälkeen (20.11.2017 - 18.11.2018). Mittaustiedot kertovat, että liikennemäärät tippuivat Länsimetron käyttöönoton jälkeen noin 4,6 prosentilla. Linja-autoliikenteen muutokset selittävät Länsiväylän liikennemäärän vähenemisestä noin puolet.

Metrotyömaat ja kuorma-autot

Linja-autoliikenteen romahtamisen lisäksi myös kuorma-autojen ja henkilöautojen määrä on vähentynyt. Kuorma-autoliikenteessä tiputus on lähes 15 prosenttia, joka johtuu luultavasti metron työmaaliikenteen vähentymisestä. Kuorma-autoliikenteen väheneminen on vaikuttanut vain vähäisesti Länsiväylän liikennemääriin.

Sen sijaan henkilöautojen määrän lasku on vaikuttanut merkittävämmin kokonaisliikennemäärään. Henkilöautojen määrässä laskua on kaksi prosenttia.

"Henkilöautojen väheneminen on prosenteissa maltillista, mutta kaksikin prosenttia isosta kokonaismäärästä on paljon", Kinnunen toteaa.

Henkilöautoliikenteen kahden prosentin väheneminen selittää lähes 40 prosenttia Länsiväylän liikennemäärän muutoksesta. Tämä johtuu siitä, että henkilöautoliikennettä on kokonaisuudessaan paljon enemmän kuin linja-auto- ja kuorma-autoliikennettä. Henkilöautoliikenteessä kahden prosentin tiputus on tarkoittanut, että mittauspisteen ohi ajoi vuodessa 428 000 ajoneuvoa vähemmän kuin vertailuvuonna.

JAA