Päämainos
Lapin liitto selvittää poikittaista ratayhteyttä
Kuljetukset 22.11. 11:23

Lapin liitto selvittää poikittaista ratayhteyttä

”Tunturirata” voisi kulkea Kemijärveltä Sodankylän, Kittilän ja Ylläksen kautta Kolariin.

22.11.2022
Teksti Esko Lukkari

Lapin liitto on aloittanut Lapin poikittaisen ratayhteyden Sodankylä–Kittilä–Ylläs -selvityksen laatimisen maakuntakaavoitusta varten. Selvityksessä kartoitetaan mahdollisen radan tarve uusille kaivoksille, puutavarakuljetuksille sekä matkailulle.

Selvityksessä otetaan kantaa myös siihen olisiko radalle tarvetta Suomen huoltovarmuuden parantamiseksi ja liikenneyhteyksien luomiselle Ruotsiin ja Norjan Narvikiin.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ratayhteysselvityksen työryhmässä on edustajat Lapin liitosta, Väylävirastosta, Lapin ELY-keskukselta, Puolustusvoimista sekä Sodankylä, Kittilän ja Kolarin kunnista.

Ratayhteyden ensimmäisiä linjausvaihtoehtoja on esitelty alueen kunnissa, Kolarissa, Sodankylässä ja Kittilässä. Samalla kerrottiin ratayhteyden nimikyselyn tuloksista: eniten ääniä sai Tunturirata.

Lapin liitto tiedotti ratahankkeesta 15.11.

Yhteys Norjan Narvikiin halutaan selvittää

Ratalinjausvaihtoehtoihin on mahdollista tutustua Lapin liiton nettisivuilla 28. marraskuuta alkaen. Uusi ratayhteys palvelisi erityisesti matkailun, kaivostoiminnan ja metsäteollisuuden tarpeita sekä koko Suomen huoltovarmuutta. Tarkastelussa otetaan huomioon myös yhteys Ruotsiin ja Narvikiin sekä raideleveys. Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu helmikuussa 2023.

Ratayhteyden nimikyselyssä loka-marraskuussa 2022 oli mahdollista äänestää valmiista ratayhteyden nimivaihtoehdoista tai antaa oman esitys nimestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 85 henkilöä. Valmiista nimiehdotuksista Tunturirata keräsi korkeimman pistemäärän. Seuraavana tulivat Revontulten rata ja Napapiirin rata. Uusia/omia esityksiä annettiin suomen kielellä 65 kappaletta, joissa keskeisenä teema korostui pohjoisuus ja sekä alueen sijainti. Ehdoksi olivat muun muassa Poikkiväylä, Aakenus-rata, Sompio-rata ja SKY-rata (Sodankylä-Kittilä-Ylläs-nimistä).

Englanninkielisistä nimistä korkeimman pistemäärän keräsi Arctic Railway ja toisena tuli Lapland Railway. Englanninkielisiä nimiehdotuksia annettiin 37 kappaletta, joissa korostuivat myös ratayhteyden sijainti Pohjois-Suomessa. Ehdotuksia olivat muun muassa Polar Railway ja Aurora Railway.

”Tunturirata-nimi kuvastaa hyvin ratayhteyden sijaintia tuntureiden keskellä ja siitä välittyy positiivinen mielikuva”,
sanoo tiedotteessa suunnittelujohtaja Paula Qvick Lapin liitosta.

Ratalinjausvaihtoehtoja esitellään yleisölle avoimessa webinaarissa 1. joulukuuta 2022, jossa on mahdollista antaa palautetta linjausvaihtoehdoista. Linkki webinaariin ja ratalinjausvaihtoehdot tulevat Lapin liiton verkkosivuille marraskuun lopussa.

JAA