Päämainos

Lapin puunkuljetuksissa kokeillaan ”kahta pikkujättiä”

Talvikelillä puuta kuljetetaan koemielessä 84 ja 85 tonnin painoisilla ajoneuvoyhdistelmillä.

14.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Traficom on myöntänyt kokeiluluvat Metsähallituksen puukuljetuksiin Lapissa kahdelle ”Pikkujätille”, 84 ja 85 tonnin painoiselle ajoneuvoyhdistelmälle. 

Ensimmäinen Metsähallituksen puuta kuljettava yhdistelmä aloitti käyttökokeiluluvalla kuljetukset joulukuussa 2020. HCT- eli High Capacity Transport -yhdistelmät osallistuvat tutkimusajoneuvoina Oulun Yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Winter Premium -hankkeeseen.

Metsähallitus tiedotti hankkeesta 8.1.

Winter Premium -hankkeen osana testataan kahta 10-akselista Pikkujättiä, joilla puutavara voidaan noutaa suoraan metsäautoteiden varrelta ilman siirtokuljetuksia. Ajoneuvot on varustettu säädettävillä rengaspaineilla (CTI). Lupa Pikkujättien talviaikaiseen käyttöön on saatu laajalle tieverkolle. Kesäaikaan yhdistelmät kuljettavat puuta 84 ja 85 tonnin kokonaispainoilla vain hyvin kantavilla pääteillä ja alemman asteen tiestöllä 76 tonnin kokonaispainoilla.

”Suuren hyötykuorman kalustoratkaisuilla ja dynaamisilla painorajoituksilla voidaan tehostaa puutavaran kuljetuksia sekä vähentää ympäristölle haitallisia päästöjä ja kuljetuskustannuksia”, sanoo tiedotteessa Metsähallituksen kehityspäällikkö Jouni Karjalainen.

Lappi on sään vuoksi erityiskohde

Hankkeessa selvitetään niin sanottujen dynaamisten painorajoitusten käyttömahdollisuuksia. Kaikilla teillä on tieluokasta ja vuodenajasta riippumatta sama 76 tonnin painorajoitus, vaikka eri tasoiset tiet ovat kantavuudeltaan erilaisia. Talviaikaan tiestön ollessa roudassa, nykyistä painavampia yhdistelmiä voitaisiin käyttää myös alemman asteen tieverkossa ilman tierasituksen merkittävää lisääntymistä. Tällä on merkityksensä erityisesti Lapissa, missä talvi on pitkä ja kuljetuskustannukset ovat pitkistä välimatkojen vuoksi suuret. 

Oulun yliopisto tutkii, miten ajoneuvoon asennettavien sensoreiden avulla saadaan tiekohtaista tiesäätietoa. Teiden anturoinnilla selvitetään ajoneuvojen aiheuttamaa tierasitusta ja roudan kehittymistä.

Ilmatieteen laitos selvittää sääasemien tuottaman tiesään ja niiden ennusteiden yhteyttä routakantavuuteen. Yhdistämällä tiesääasemien ja ajoneuvojen tuottama tieto saadaan kuva tiekohtaisesta routa- ja kantavuustilanteesta. Kehitettävää toimintamallia käyttäen tienpitäjä voi tulevaisuudessa määrittää tie- ja sääperusteiset dynaamiset painorajoitukset nykyisten kiinteiden painorajoitusten sijaan.

JAA