Päämainos
Lennot Suomen ilmatilassa pudonneet viidenneksen
Kuljetukset 06.06. 11:03

Lennot Suomen ilmatilassa pudonneet viidenneksen

Ylilentoliikenne oli Suomessa viime vuonna vain 54 prosenttia vuoden 2019 tasosta.

06.06.2024
Teksti Esko Lukkari

Lentojen määrä Suomen ilmatilassa oli viime noin viidenneksen pienempi verrattuna vuoteen 2019. Tämä käy ilmi Fintrafficin lennonvalmistuksen vuosikertomuksesta, joka julkaistiin 28.5.

Sota Ukrainassa vähensi viime vuonna ylilentoja Suomen ilmatilassa. Pakotteet estävät Venäjän ja länsilentoyhtiöiden ylilennot toistensa ilmatiloissa, ja Euroopan ja Aasian välinen liikenne kiersi Venäjän. Laajarunkoisia lentokoneita Suomen yli lentävät pääasiassa kiinalaiset lentoyhtiöt.

Lentoreittipalvelun liikennemäärä (service unit) vuonna 2023 oli noin 65 prosenttia koronapandemiaa edeltäneestä vuoden 2019 tasosta. Vuodenvaihteen charter-liikenne on vilkastunut pohjoisessa, jossa rikottiin aiemmat ennätykset liikennemäärissä.

Lapin joululennot nostivat

Kansainvälisessä liikenteessä vuoden 2023 liikennemäärä oli  79prosenttia vuoden 2019 tasosta, mutta vuoden lopussa jo 96 prosenttia muun muassa Lapin joululentojen kasvun vuoksi. Kotimaan liikenteen määrä vuonna 2023 oli 66 prosenttia vuoden 2019 tasosta, mutta loppuvuonna jo lähes 80 prosentin tasolla. Ylilentoliikenteessä koko vuoden liikennemäärä oli 54 prosenttia vuoden 2019 vastaavista tasoista.

Fintrafficin lennonvalmistuksen toimitusjohtajan  Raine Luojuksen mukaan Fintraffic jatkoi rajat ylittävän lennonvarmistuspalvelun valmistelua yhdessä Virossa palveluja tuottavan Estonian Air Navigation Services -yhtiön (EANS) kanssa. Hankkeen mahdollistamiseksi Suomen ja Viron välille on valmisteilla uusi FINEST-valtiosopimus.

Yksi lennonvarmistusalan kustannustehokkuutta, joustavampaa lennonvarmistuspalvelua ja turvallisuutta edistävä hanke voisi olla Luojuksen mukaan etälennonjohdon (Multi Remote Operating Tower = MROT) käyttöönotto. Se mahdollistaisi lennonjohtopalvelun yhdestä työpisteestä useammalle lentoasemalle. Tämä parantaisi lennonjohdon varautumiskykyä ja lentoasemien palvelutasoa sekä alentaisi lentoliikenteen palvelutuotannon kustannuksia. 

Fintrafficin lennonvarmistus käynnisti MROT-hanketta koskevat muutosneuvottelut kesäkuussa ja teki päätöksen jatkaa MROT-hankkeen suunnittelua ja aloittaa kilpailutuksen valmistelun.

JAA