Siviili-ilmailu vastaa 13,4 prosenttia EU:n liikenteen päästöistä.
Kuljetukset 12.07. 06:32

Siviili-ilmailu vastaa 13,4 prosenttia EU:n liikenteen päästöistä.

Lentoliikenne: EU-parlamentti vaatii lisää kestäviä polttoaineita

Käytetty ruokaöljy, synteettiset polttoaineet ja vety voivat jatkossa olla tärkeitä ilmailun polttoaineita, sanovat mepit.

12.07.2022
Teksti Osto&Logistiikka

Parlamentti hyväksyi kantansa EU-sääntöihin, joilla lisättäisiin kestävien polttoaineiden käyttöä EU:n lentokoneissa ja -kentillä. Niiden on tarkoitus leikata ilmailun päästöjä ja varmistaa osaltaan, että EU:sta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. 

Parlamentin neuvottelukanta hyväksyttiin äänin 334-95 (153 tyhjää). Nyt se voi aloittaa neuvottelut jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa lain lopullisesta muodosta.

Kestävät polttoaineet nopeammin käyttöön

Mepit vaativat, että lentokentillä on oltava tarjolla enemmän kestäviä polttoaineita kuin komissio alun perin esitti. Parlamentin mukaan kestäviä polttoaineita tulee olla vähintään 2 % vuonna 2025, 37 % vuonna 2040 ja 85 % vuonna 2050 (komission ehdotus oli 32 % vuonna 2040 ja 63 % vuonna 2050). Osuuksiin lasketaan mukaan sähkön ja vedyn käyttö osana polttoainevalikoimaa.

Uusia polttoainetyyppejä, mukana sähkö ja vety

Parlamentti muutti kannassaan kestävän lentopolttoaineen määritelmää niin, että se käsittää nyt synteettiset polttoaineet ja tietyt biopolttoaineet, joita valmistetaan maa- tai metsätalouden sivutuotteista, levästä, biojätteestä tai käytetystä ruokaöljystä.

Mepit laajensivat määritelmää koskemaan myös jätteiden käsittelystä peräisin olevaa kaasua ja pakokaasua, joita syntyy teollisuuden sivutuotteina. He ehdottavat myös, että ilmailussa voidaan vuoteen 2034 asti käyttää tiettyjä biopolttoaineita, jotka on tuotettu eläinrasvoista tai tisleistä. Ravinto- ja rehukasveista, palmuöljystä, soijaperäisistä aineista tai neutralointimassasta tuotettuja polttoaineita ei kuitenkaan voida meppien mukaan laskea biopolttoaineisiin, koska ne eivät vastaa ehdotettuja kestävyyskriteerejä.

Parlamentin kannan mukaan sähkö ja vety ovat lupaavia teknologioita, ja niiden odotetaan edistävän asteittain lentoliikenteen irtautumista hiilestä, joten ne voidaan laskea mukaan kestävään polttoainevalikoimaan. Sääntöehdotuksen mukaan EU:n lentokenttien tulee tarjota lentoyhtiöille tarvittava infrastruktuuri kestävien lentopolttoaineiden saamiseksi, esimerkiksi puitteet vetytankkaukseen ja sähkölataamiseen.

Uusi rahasto ja merkintäjärjestelmä

Parlamentti haluaa perustaa vuosiksi 2023–2050 kestävän ilmailun rahaston, joka nopeuttaisi ilmailualan hiilestä irtautumista ja tukisi investointeja kestäviin polttoaineisiin, innovatiivisiin käyttövoimateknologioihin ja moottoritutkimukseen. Osa rahaston varoista saataisiin uusien sääntöjen rikkomisen sanktioista.

Mepit haluavat myös, että komissio perustaa vuoteen 2024 mennessä ilmailun ympäristötehokkuudelle merkintäjärjestelmän, joka kattaa lentokoneet, lentoyhtiöt ja kaupalliset lennot. Sillä halutaan tukea ilmailusektorin irtautumista hiilestä ja lisätä tietoisuutta kestävästä ilmailusta.

AVAINSANAT

ilmailu

JAA