Päämainos

Leskelä tukee Aallon tutkijoita

”Päästökiintiöjärjestelmä voisi olla hyvä ohjauskeino ja valtiolle edullinen”.

29.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan kuluttajan ei tarvitse luopua autosta vaan öljystä. Hän tukee Aalto-yliopiston tutkijoiden ehdotusta luoda liikennepolttoaineille oma päästökiintiöjärjestelmä. 

Leskelän mukaan liikennepolttoaineiden oma päästökiintiöjärjestelmä on valtiolle edullinen tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kuluttajalle se ei ole ihan ilmainen, sillä bensan ja dieselin hinnat nousisivat, mutta jos ylimääräiset maksut kohdennetaan oikein, nousu on hänen mielestään paljon maltillisempaa kuin on luultu.

Energiateollisuus tiedotti asiasta 26.10.

”Päästökiintiöjärjestelmä voisi olla hyvä ohjauskeino vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden kasvattamisessa. Jos ostettava kiintiö kohdennetaan päästettyyn hiilidioksidiyksikköön polttoainelitran sijasta, hintojen nousu ei ole kenellekään kohtuuton, vaan ohjaa valitsemaan vähäpäästöisempiä polttoaineita huoltoasemalla, ja päästöttömiä ajoneuvoja autokaupassa. Aalto-yliopiston esittämä malli on syytä ottaa jatkovalmisteluun hallituksen asettaman liikenteen verotusta kehittävän työryhmän työssä”, hän sanoo tiedotteessa.

Hän sanoo, että sähköautojen ensirekisteröinnit ovat kaksinkertaistuneet vuoden sisällä, ja kaasuautojen osuus kasvaa koko ajan. Syyskuussa rekisteröidyistä autoista jo 11,5 prosenttia liikkuu vaihtoehtoisella käyttövoimalla.

Öljystä on luovuttava

Öljystä luopuminen on Leskelän mukaan hiilineutraalin liikenteen toteutumisen ehto. Fossiilisten öljyjen kasvihuonepäästöt ovat Suomessa selvästi suuremmat kuin kivihiilen, turpeen ja maakaasun yhteensä. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuuden kasvattaminen liikenteessä on tehokas tapa vähentää päästöjä.

Syyskuun lopun yksityisautojen rekisteröintiä koskevissa tilastoissa sähköautojen määrä oli yli kaksinkertaistunut koko edelliseen vuoteen verrattuna, ja kaasuautojen määrä jatkoi kasvamistaan.

”Lukumäärät ovat toki pieniä, mutta kasvuvauhti antaa vahvan signaalin siitä, että liikenteen murros on käynnistymässä”, sanoo Leskelä tiedotteessa.

”Nyt on vaihtoehtoja tarjolla ja kansalaiset niitä jo hankkivat. Jatkossa vauhti vain kiihtyy, kun tulee uusia automalleja tarjolle ja sähkönlataus- ja kaasuinfra kehittyvät. Biokaasulla on erittäin merkittävä potentiaali liikenteen energialähteenä, ja sillä saadaan päästöjä alas tehokkaasti”.

Tänä vuonna oli syyskuun loppuun mennessä rekisteröity Traficomin mukaan 1 576 sähköautoa ja 1357 kaasuautoa. Yhdessä ladattavien hybridien kanssa (vajaat 4000) niiden osuus nousi ensimmäistä kertaa yli kymmeneen prosenttiin ensirekisteröinneistä. 

 Leskelän mielestä sähkön ja kaasun käyttöä on syytä kasvattaa, jotta hallituksen asettama tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 toteutuisi.

JAA