Liikenne- ja viestintäministeriö oikoo Iltalehden juttua virastouudistuksesta

20.02.2018
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kumoaa verkkosivuillaan 19.2. julkaistussa oikaisussa ministeriön virastouudistusta koskevan uutisen, jonka Iltalehti julkaisi 19.2. verkkosivuillaan.  

Iltalehti väitti LVM:n ehdottaneen, että ”tiet paketoidaan keskusvirastoon, jonka nimi olisi Väylävirasto”. Lehden mukaan virastosta voitaisiin myöhemmin tehdä osakeyhtiö. 

Ministeriön valmistelema virastouudista koskeva lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

”Toisin kuin Iltalehti kertoo, ehdotettu Väylävirasto on nimensä mukaisesti virasto ja sen tehtävät ovat viranomaistoimintaa. Ehdotetun virastouudistuksen tarkoituksena ei ole ”mahdollistaa” Väyläviraston muuttamista myöhemmin osakeyhtiöksi, kuten Iltalehti kirjoittaa”, sanotaan LVM:n oikaisussa. 

LVM:n oikaisun lisätietojen antajaksi on merkitty yksikön johtaja Sanna Ruuskanen.  

LVM korostaa, että virastouudistuksella ei siis tavoitella väylien yhtiöittämistä vaan ensisijaisesti virastojen roolien selkiyttämistä ja hallinnonalan synergian tehostamista. 

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tammikuun tiedotteessa, että lakiluonnoksessa ehdotetaan kahta virastoa. Nykyinen Liikennevirasto jatkaisi toimintaansa Väyläviraston nimellä. Nykyiset Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) ja Viestintävirasto yhdistyisivät uudeksi virastoksi nimeltä Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom. 

Väylävirastolla säilyisivät nykyisistä tehtävistä liikenneväylien suunnitteleminen, kehittäminen ja kunnossapito, mukaan lukien talvimerenkulun tehtävät. Nykyisen Liikenneviraston lupa- ja valvontatehtävät ehdotetaan valtaosin siirrettäväksi uuteen Liikenne- ja viestintävirastoon. 

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 23.2.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. 

Yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 0295 34 2077 

JAA