Liikennejärjestelmän raportti valmis

Raportti on pohjana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiselle.

21.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen liikennejärjestelmän nykytilaraportti on valmistunut. Se kertoo liikennejärjestelmään sekä toimintaympäristön muutoksista ja tarkastelee liikenneverkon strategista tilaa.

Raportti on pohjana ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisella, joka on jo käynnissä. 

Traficom on tehnyt raportin taustatyöksi kuvauksen suomalaisen liikennejärjestelmän nykytilasta ja raportti oli kommenttikierroksella vuodenvaihteessa. Palautteen perusteella päivitetty raportti sekä erillinen liikenneverkon strateginen tilannekuva ovat nyt valmiita.

Traficom tiedotti asiasta 16.4.

”Näemme Traficomissa liikennejärjestelmän liikenteen ja viestinnän saumattomana kokonaisuutena. Liikennejärjestelmän nykytilan ymmärtäminen ja toimintaympäristön muutosten analysoiminen antavat meille hyvät lähtökohdat katsoa myös tässä muuttuneessa tilanteessa liikennejärjestelmän tulevaisuuteen ja siihen, minkälaista arjen toimivuutta tahdomme rakentaa”, sanoo tiedotteessa Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Uusia liikkumis- ja kuljetustarpeita

Traficom on kehittämässä liikennejärjestelmän nykytilan seurantaa. Raportissa tarkastellaan globalisaation ja kaupungistumisen tuomista uusista liikkumis- ja kuljetustarpeita, jotka muokkaavat matkoja ja liikkumista. Samaan aikaan väestörakenteen muutos muuttaa liikennekäyttäytymisen sekä liikkumisen tottumuksia ja liikennejärjestelmä palveluistuu.

”Nykytilaraportti on lähtökohta, jonka pohjalta pystymme rakentamaan systemaattisen seurantamallin liikennejärjestelmän tilasta. Kehitämme myös tiedonkeruu- ja analysointimenetelmiä, jotta meillä on laajempi tietopohja kokonaisuudesta ja näkemystä tulevaisuudesta”, sanoo verkostojohtaja Asta Tuominen.

JAA

LUETUIMMAT