Päämainos
LiikenneSuomi-ryhmä: Ammattiliikenne huomioitava EU-päätöksissä
Kuljetukset 22.04. 08:44

LiikenneSuomi-ryhmä: Ammattiliikenne huomioitava EU-päätöksissä

Seuraavalla komission viisivuotiskaudella 2024–2029 liikennesektorille kohdistuu uusia haasteita koko EU-alueella.

22.04.2024
Teksti Ilmari Tuomivaara

LiikenneSuomi -ryhmä muodustuu Linja-autoliitosta, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä ja Suomen Taksiliitosta. Ryhmä edustaa yrittäjävetoista ammattimaista kuljetusliikennettä. Järjestöjen edustamat toimialat työllistävät yhdessä yli 100 000 suomalaista.

Ryhmä painottaa tuoreessa kannanotossaan, että liikenneyhteyksien ja tiestön kehittäminen on nähtävä osana EU:n turvallisuuspolitiikkaa, johon on kohdennettava EU-tason rahoitusta.

"Jäsenvaltiona EU:n pisimmällä ulkorajalla olemme paljon vartijoina. Huoltovarmuuden takaava kattava ja kehittynyt kansallinen liikenneinfrastruktuuri hyödyttää päivittäisessä siviilikäytössä niin kansalaisten kuin tavaroiden sujuvaa ja kustannustehokasta liikkumista", sanoo ryhmän tiedotteessa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Suomen maanteiden henkilö- ja tavaraliikennettä koskevista säädöksistä ja toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä päätetään yhä useammin EU-tasolla. Saavutettavuus ja huoltovarmuus ovat avainsanoja Suomen tavara- ja henkilöliikenteelle.

"EU:n reuna-alueella sijaitsevana jäsenmaana Suomella on erityistä puolustettavaa. Tarvitsemme lisää panostusta niin yhteyksiimme muualle Eurooppaan kuin kansallisen liikenteemme edelleen kehittämiseen", sanoo Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Vihreä siirtymä etenee jälleen EU-kaudella 2024–2029

Euroopan on määrä olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Uuden komission on kiinnitettävä vahvempaa huomiota Suomen erityispiirteisiin ja ammattiliikenteen kilpailukykyyn.

LiikenneSuomi korostaa, että käyttövoimasiirtymä tarvitsee EU-tason tuen. Samalla on pidettävä edelleen huolta teknologianeutraalien vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjonnasta kaupunki- ja maaseutuliikenteessä.

"Kestävät ja älykkäät liikkumisen ratkaisut on nähtävä osana ilmastotyötä ja -tavoitteita, mutta samalla tunnistettava EU:n eri alueiden tarpeet ja edellytykset. Suomen kaltaisessa, pitkien sisäisten etäisyyksien ja pohjoisen ilmastoalueen jäsenmaassa haasteet ovat omintakeiset, ja ne on huomioitava eurooppalaisten ratkaisujen valmistelussa", sanoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.

Työvoiman saatavuus on EU:n laajuinen haaste

Väestö ikääntyy koko EU-alueella, Suomessa vielä useita verrokkijäsenmaita nopeammin. Työvoiman saatavuus on koko EU-alueen laajuinen haaste.

"Henkilö- ja tavaraliikennealat Suomessa edellyttävät myös EU-tason toimia osaavan työvoiman turvaamiseksi. Osaamisen kehittämiseen on panostettava. Lisäksi tarvitaan joustoja kuljetusalan työn tekemiseen", Kujala, Koskinen ja Mäkilä korostavat.

JAA