Päämainos
LiikenneSuomi-ryhmä vaatii tukea ammattiliikenteelle
Kuljetukset 01.02. 06:18

LiikenneSuomi-ryhmä vaatii tukea ammattiliikenteelle

Julkiselle henkilöliikenteelle valtakunnalliset palvelutasotavoitteet ja niille realistinen rahoitus.

01.02.2023
Teksti Esko Lukkari

Linja-autoliiton, SKALin sekä Taksiliiton muodostama LiikenneSuomi -ryhmä muistuttaa julkilausumassaan ammattimaisen kuljetusalan kestokyvyn tärkeydestä.

Ensin pandemia, sitten polttoaine- ja energiakriisit rasittavat alaa, joka laajalti vastaa koko maan saavutettavuudesta ja huoltovarmuudesta. Pitkien välimatkojen Suomi elää liikenteestä. Liikenteen merkitystä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulee nostaa huomattavasti, korostaa LiikenneSuomi –ryhmä.

Taksiliitto julkisti ryhmän kannanoton 26.1.

”Ammattiliikenne varmistaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet sekä tavaroiden saatavuuteen että henkilöiden liikkumiseen. Kuljetusala on kriittinen koko maan toimivuudelle myös erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeavissa oloissa”, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo tiedotteessa.

SKALin toimitusjohtajan Anssi Kujalan mukaan Siksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on otettava kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaedellytykset huomioon kattavasti varsinkin nyt, kun energiakriisi on aiheuttanut todellisia ongelmia.

Ammattiliikenne turvaa koko maata

”Mikä olisi tilanne, jos viljaa ei enää ajettaisi jatkojalostettavaksi tai jos syrjäkylältä ei taksi vie linja-autolle, eikä linja-auto kulkisi naapurikunnan lentokentälle. Näihin kaikkiin tarvitaan hyvin toimivaa ja kaikkien saatavilla olevaa ammattiliikennettä”, sanoo puolestaan Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.

Ammattimainen, luotettava ja turvallinen kuljetusverkosto on tiedotteen mukaan huoltovarmuuden perusta. LiikenneSuomi-ryhmä listaa ammattiliikenteen kipukohtia ja keinoja, joilla yhteiskunta voi vahvistaa ammattimaisen liikenteen toimintaedellytyksiä.

LiikenneSuomi-ryhmän mukaan ammattiliikenteen verotusta on kohtuullistettava, ja kuljetusalan kustannukset on pidettävä kurissa silloinkin, kun dieselkalustosta siirrytään vähäpäästöisempiin käyttövoimiin.

”Siirtymävaiheessa on raskaassa ammattiliikenteessä otettava käyttöön ammattidiesel. Koko ammattiliikenteen tulee olla uusiutuvia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen hankintatukien piirissä, ja sähköistyvälle ammattiliikenteelle tulee turvata kattava ja nopea latausverkosto”, SKALin Anssi Kujala sanoo.

Kuljetuskustannukset on pidettävä kurissa myös siirtymävaiheessa vähähilliseen liikenteeseen. Kustannustehokkaat kuljetukset ovat Suomen vientiteollisuuden elinehto, ja ne heijastuvat jokaisen suomalaisen arkeen kaiken kulutuksen ja tuotteiden hinnoissa.

Välttämätön julkinen liikenne

Kaikkien käytettävissä oleva julkinen liikenne, taksit mukaan lukien, on Suomessa välttämätön. LiikenneSuomi-ryhmä vaatii, että julkista henkilöliikennettä varten laaditaan valtakunnalliset palvelutasotavoitteet ja niitä vastaava realistinen rahoitus.

”Palvelutasomäärittelyssä käydään läpi niin linja-autoliikenne, taksipalvelut kuin täydentävä kutsuliikenne. Jos yhteiskunta haluaa varmistaa tietyn tason liikkuvuuden ja saavutettavuuden, niihin täytyy myös panostaa”, sanoo Koskinen.

LiikenneSuomi-ryhmä painottaa hyvän tiestön merkitystä. Tieliikenteen osuus Suomessa kuljetetuista tavaratonneista sekä henkilöiden liikkumisesta on noin 90 prosenttia. Kunnossa olevat tiet ovat myös turvallisuuskysymys.

”Olipa kyse maitotilasta, rehuviljasta tai puutavarasta, raaka-aineet ja tuotteet kuljetetaan maanteitä pitkin jatkojalostukseen. Valmiit tuotteet kuljetetaan kauppoihin ja sieltä koteihin teitä pitkin. Samoja teitä ajavat linja-autot ja taksitkin. Olemassa olevan tiestön kunnossapito ei ole menoerä valtiolle, vaan investointi tulevaisuuden elinvoimaan. Ylläpitotoimia lykkäämällä tienpidon kustannukset kohoavat tulevaisuudessa moninkertaisiksi korjaustoimien myötä”, Mäkilä korostaa.

JAA