Päämainos

Liikenneväylien korjausvelan kasvu pysähtyi

Ministeriö kertoo, että korjausvelan kasvu saatiin pysäytettyä vuonna 2016.

28.08.2017
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan liikenneverkon korjausvelan kasvu olisi saatu pysäytettyä viime vuonna. Samalla tienkäyttäjien ajokustannukset olisivat vuositasolla alentuneet 10 miljoonalla eurolla.

Suomen liikenneverkon korjausvelaksi arvioidaan 2,5 miljardia euroa. Hallitus on myöntänyt korjausvelan vähentämiseen 600 miljoonaa euroa vuosiksi 2016-2018. Siitä 95 miljoonaa euroa kohdennettiin viime vuodelle. Sen lisäksi väylien kehittämishankkeista on siirretty 364 miljoonaa euroa perusväylänpitoon vuosiksi 2017-2019.

Liikenneviraston johtavan asiantuntijan Vesa Männistön mukaan vuonna 2016 töitä korjausvelan supistamiseksi tehtiin 90 kohteessa. Parantamistyöt aloitettiin kohteista, joiden suunnitelmat olivat jo valmiina eli teiden päällystämisestä. Viime vuoden määrärahasta peräti 97 prosenttia käytettiin päällystystöihin ja teiden päällystysohjelman pituus kasvoi 20 prosenttia.

Tänä vuonna on Männistön mukaan keskitytty jo enemmän suunnittelua vaativiin kohteisiin. Muun muassa rautateiden turvalaitteita on uusittu ja suurimpina yksittäisenä kohteena on ollut Jännevirran silta Kuopion ja Siilinjärven rajalla. Rataverkon korjauskohteissa on pyritty junaliikenteen turvallisuuden parantamiseen. Biotaloutta on taas vauhditettu raakapuuterminaalien kunnostamisella eri puolilla maata.

Meriväylien korjausvelassa on kauppamerenkulun kuljetuskapasiteetin nostaminen ollut etusijalla. Esimerkiksi Saimaan kanavan sulkuporttien uusimiselle on pidennetty kanavan liikennöintikautta ja sallittu aiempaa suurempien alusten liikkuminen kanavassa.

JAA