Päämainos
Liikennevolyymit laskussa - ilmailussa silti pieni noste
Kuljetukset 25.10. 10:00

Liikennevolyymit laskussa - ilmailussa silti pieni noste

Liikennemäärät heijastelevat teollisuuden ja rakentamisen tuotannon supistumista.

25.10.2023
Teksti Esko Lukkari

Fintrafficin heinä-syyskuun liikennetilastot kertovat liikennevolyymin selvästä laskusta maanteillä ja rautateillä. Ilmailuliikenne on sen sijaan viiden prosentin kasvussa. Fintrafficin liikennedata pohjautuu Digitraffic-palvelun rajapintakyselyihin.

Raideliikenteessä tavaraliikenteen määrä on tippunut viidenneksen vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, myös maanteillä raskas liikenne on supistunut.

”Epävakaa maailman tilanne ja talouden taantuma näkyvät liikenteen määrissä. Erityisesti kuljettaminen on vähentynyt. Suomen logistiikan tehokkuuden kehittämistä on tärkeää jatkaa myös vähenevän kysynnän tilanteessa, jotta voimme tulevaisuudessa pitää kuljettamisen kustannukset kurissa ja tukea näin yritysten menestymistä Suomessa”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pia Julin Fintrafficin 20.10. julkaisemassa tiedotteessa.

Raskas ajoneuvoliikenne supistui viisi prosenttia

Maanteillä raskas ajoneuvoliikenne on vähentynyt heinä-syyskuussa hieman yli viisi prosenttia edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raideliikenteessä tavaraliikenteen määrä laski vajaat 20 prosenttia.

”Raskaan liikenteen määrän vähentyminen on linjassa sen kanssa, että ulkomaankauppa Venäjän kanssa on tyrehtynyt, ja teollisuuden ja rakentamisen tuotanto supistuu. Erityisesti metsäteollisuudella menee heikosti, mutta sodan seurauksena myös ulkomaankauppa Venäjän kanssa on vähentynyt voimakkaasti; jonkin verran myös transitoliikenne Suomen kautta Venäjälle, mikä heijastuu raskaan liikenteen tilastoihin”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti.

Taloudellinen tilanne näkyy myös suomalaisten henkilöautoilussa, jonka määrän kasvu on hidastunut ja kokonaismäärä on yhä alhaisempi kuin ennen pandemiaa vuonna 2019.

Raideliikenteen ilonaiheena on henkilöliikenne

Henkilöliikenteen kaukojunien määrä rautateillä on jatkanut kasvussa ja oli heinä-syyskuussa kolme prosenttia suurempi kuin vuonna 2022 vastaavana ajankohtana. Lähiliikenteen määrä supistui heinä-syyskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös tavaraliikenteen määrä oli laskussa.

Täsmällisyys rautateillä on parantunut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Junien täsmällisyysprosentit ovat lähiliikenteessä 95,4 prosenttia (91,8 %), kaukoliikenteessä 89,8 prosenttia (83 %) ja tavaraliikenteessä 94,2 prosenttia (90,9 %). Täsmällisyyden parantuminen on merkittävää, sillä ratatöitä on toteutettu kesäkauden aikana Suomessa enemmän (+28 %) kuin vuotta aiemmin. Ratatöiden lukumäärä oli heinä-syyskuussa 50 422 (39 314). Merkittävimpiä hankkeita ovat kesän aikana olleet ratatyöt Turun, Kuopion, Tampereen ja Tikkurilan (Vantaa) suunnille.

Tavaraliikenteen väheneminen selittyy suurelta osin Venäjän liikenteen hiipumisella. Varovaista muutosta on odotettavissa esimerkiksi Pohjois-Suomessa, jossa tavaraliikennettä ovat kasvattamassa metsäteollisuuden investoinnit ja kasvava puun kysyntä Kemissä.

Ilmailussa hienoista kasvua

Lentoliikenteen nousujen ja laskeutumisten osalta on nähtävissä hienoista viiden prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotimaan lentojen lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan.

Ylilennoissa kasvu heinä-syyskuussa on ollut kymmenen prosentin tasolla. Ylilennoissa kolme eniten ilmatilaamme käyttävää lentoyhtiötä ovat kiinalaisia.

Kokonaisuutenaan lentoliikenteen määrä on Suomessa yhä miltei kolmanneksen vähäisempää kuin ennen pandemiaa. Venäjän hyökkäyssota on pienentänyt lennonvarmistuspalveluiden kysyntää enemmän kuin yhdessäkään toisessa EU-maassa.

Liikennedatan kysyntä pysynyt tutulla tasolla

Fintrafficin tarjoamiin liikennedatan avoimiin rajapintoihin tehtiin heinä-syyskuun aikana Digitraffic-palvelun kautta 1,18 miljardia rajapintakyselyä. Fintraffic tarjoaa liikenteen tilannekuvaa kuluttajille, yrityksille ja medialle sekä avointa dataa liikenteen ja logistiikan palveluoperaattoreille sekä sovelluskehittäjille muun muassa erilaisten karttapalvelujen kehittämiseen ja navigaattorien käyttöön.

JAA