Päämainos

Logistiikka-ala matkalla nollapäästöihin

”Suurasiakkaat edellyttävät kuljetusyhtiöiltä raportointia päästöjen määristä”.

26.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Yhä useammat logistiikka-alan yritykset asettavat tavoitteekseen päästöttömyyden.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimitusjohtajan Petri Laitisen mukaan viime vuosien aikana ilmastonmuutoksesta käyty keskustelu on muuttanut huolinta- ja logistiikka-alaa ympäristöystävällisempään suuntaan Suomessakin.

Laitinen sanoo, että kuljetuspalveluja tarvitsevat asiakkaat ovat kiinnostuneita huolintayhtiöiden tuottamien kuljetuspalveluiden synnyttämistä päästöistä.

”Etenkin suurasiakkaat edellyttävät huolintayhtiöiltä kattavaa raportointia päästöjen määristä ja keinoista vähentää niitä erilaisilla kuljetusratkaisuilla”, Laitinen sanoo.

Laitista on haastateltu Mediaplanetin tuottamassa Logistiikan Tulevaisuus-julkaisussa 3/2019.

Laitisen mukaan moni huolinta- ja logistiikkayritys on asettanut itselleen nollapäästötavoitteen, josta johdetuilla toimenpiteillä yritykset pyrkivät laskemaan päästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Yritykset pyrkivät Laitisen mukaan muun muassa kuljetuskilometriensä vähentämiseen digitalisaatioon perustuvan reittioptimoinnin avulla, ympäristöystävällisempien kuljetusmuotojen käytön lisäämiseen sekä vähäpäästöisempien polttoaineiden käyttöön.

Laitinen uskoo, että valtiot asettavat todennäköisesti kuljetusten aiheuttamille CO2-päästöille suoria rajoituksia. Siksi ympäristöystävällisempien kuljetusratkaisujen tarjoamisesta tulee selvä kilpailutekijä tavaralogistiikassa.

Hänen mukaansa rautatiekuljetusten kehitysnäkymät ovat positiiviset, sillä sen päästöt merikuljetusten tapaan ovat pienet suhteessa kuljetusmääriin.

JAA