Päämainos
Logistiikkajätit huolissaan Postin tukilakoista
Kuljetukset 19.11. 11:25

Logistiikkajätit huolissaan Postin tukilakoista

DB Schenker soveltaa poikkeustilanteen hinnoittelua. Vienninkin pelätään olevan vaarassa.

19.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomessa toimivat isot kansainväliset logistiikkayhtiöt ovat huolissaan Postin tukilakkojen laajenemisesta koskemaan koko logistiikka-alaa. Kapasiteettipula ja jopa satamien ja viennin pysähtyminen olisi mahdollista. 

DB Schenker sanoo tiedotteessaan 15.11., että postilakko on laajenemassa koko Suomen logistiikkaa haittaavaksi työtaisteluksi, kun muun muassa auto- ja kuljetusala, ilmailuala, rautatieläiset ja merimiehet ovat ilmoittaneet tukilakoista. Myös tanskalainen DSV antoi samana päivänä lakon laajenemista koskevan tiedotteen.

Yhtiöiden mukaan kotimaan kuljetuksia haittaa AKT:n tukilakko 18.–24.11. AKT pysäyttää postin tavaroiden ja lähetysten käsittelyn muun muassa satamissa, terminaaleissa ja maantiekuljetuksissa. 

Vienti voi olla vaikeuksissa

DB Schenker sanoo tiedotteessaan, että mahdollinen lisävolyymi aiheuttaa kapasiteettipulaa ja aikataulujen viivästyksiä. Kotimaan kuljetuksissa yhtiö pyrkii ensisijaisesti hoitamaan nykyasiakkaiden kuljetukset. Uusien sopimusten osalta yhtiö soveltaa poikkeustilanteen hinnoittelua.

Suomen viennille ja tuonnille aiheutuu Schenkerin mukaan merkittäviä haittoja, jos Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto pysäyttävät merireittejä käyttävät maantiekuljetukset. Jos meriliikenteen tukilakko alkaa, emmekä voi käyttää normaaleja lauttareittejä, pyrimme kuljettamaan kriittiset lähetykset vaihtoehtoisia reittejä. Vaihtoehtoisista kuljetusreiteistä perimme erillisen lakkolisän. Kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi edellytämme lakkolisän hyväksymistä kirjallisesti kuljetustilauksen yhteydessä.

Tukilakkojen aiheuttamien reitti- ja kapasiteettimuutosten vuoksi DB Schenker sanoo, että se ei voi antaa lupauksia kuljetusajoista tai -kapasiteetista.

Pysähtyykö laivaliikenne?

Toinen iso Suomessa toimiva saksalainen logistiikkayhtiö Kuehne+Nagel sanoo tiedotteessaan 18.11. että torstaina 21.11. lakko laajenee siten, ettei ulkomaanliikenteessä olevien ropax-alusten ja matkustajalauttojen autokansille enää oteta rekkoja, säiliöautoja eikä irtoperiä tai muita vastaavia. 

Maanantaista 25.11.2019 klo 6.00 alkaen ulkomaanliikenteessä Suomen lipun alla olevat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset, jotka saapuvat Suomen satamiin klo 6:n jälkeen, jäävät satamiin. Suomen Merimies-Unionin jäsenet suorittavat aluksen satamassa olon aikana normaalit työtehtävänsä.

Suomen Merimies-Unionin tukitoimenpiteet ovat voimassa niin kauan, kunnes Postin työtaistelun osapuolten kesken päästään sovintoon. Tämä tarkoittaa yhtiön mukaan sitä, että laajimmillaan lakko tukitoimineen voi johtaa laivaliikenteen ja satamatoimintojen pysähtymiseen ja sekä tuonti- että vientikuljetustemme viivästyksiin. 

Lakon aikana vaihtoehtoiset kuljetusreitit ovat hyvin rajalliset, mutta teemme parhaamme häiriöiden minimoimiseksi.

JAA