Päämainos
Vasemmalta: Logistiikkayritysten Liiton puheenjohtaja Petri Angervuori, toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala ja puheenjohtaja Jani Ylälehto.
Kuljetukset 17.06. 15:42

Vasemmalta: Logistiikkayritysten Liiton puheenjohtaja Petri Angervuori, toimitusjohtaja Pekka Aaltonen, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala ja puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Logistiikkayritysten Liitto SKALin liitännäisjäseneksi

Logistiikkayritysten Liitto oli SKALin erikoisjärjestö 2000-luvun alussa.

17.06.2022
Teksti Esko Lukkari

Logistiikkayritysten Liitto ry on tullut osaksi Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n organisaatiota. Järjestöt allekirjoittivat SKALin liittokokouksen yhteydessä sopimuksen liiton liitännäisjäsenyydestä SKALissa. SKALin toinen liitännäisjäsen on Kuljetuskeskusten Liitto KKL.

SKAL tiedotti asiasta 17.6.

SKALia ja Logistiikkayritysten Liittoa yhdistävät keskeiset edunvalvontateemat, liikenteen puolustaminen sekä halu vahvistaa suomalaista kuljetus- ja logistiikka-alaa. Taustalla on voimakkaasti muuttuva liiketoimintaympäristö, joka vaatii tiedotteen mukaan sekä vaikuttamistyöhön että jäsenpalveluun uudenlaista otetta.

”Uskon, että pystymme yhteistyön myötä vahvistamaan vaikuttamistyötä yhä haastavammassa toimintaympäristössä, josta hyötyy koko kuljetus- ja logistiikka-ala”, sanoo tiedotteessa SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Strategiauudistus

”Halusimme uudistaa strategiaamme ja tutkimme, mikä olisi isoille logistiikka- ja kuljetusyrityksille paras tapa järjestäytyä. Näimme, että yhdistymällä SKALin kanssa saamme vaikuttavimman ratkaisun koko toimialan kannalta”, sanoo Logistiikkayritysten Liiton puheenjohtaja Petri Angervuori.

SKAL ja Logistiikkayritysten Liitto ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä etenkin vaikuttamistyössä. SKAL oli vuonna 2012 perustamassa Brysseliin nyttemmin FinMobility ry:nä tunnettua EU-edunvalvontatoimistoa, johon Logistiikkayritysten Liitto on liittynyt mukaan, monen liikenteen ja infra-alan järjestön tavoin. Kansainvälisyyden ohella SKALin vahvuuksia ovat muun muassa valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, aktiivinen paikallinen ja alueellinen yhdistystoiminta sekä vahva viestintä.

Osana liitännäisjäsenyyttä Logistiikkayritysten Liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen osallistuu SKALin johtoryhmätyöskentelyyn ja toimii oman työn ohessa myös SKALin logistiikkajohtajana syksystä alkaen.

”Meillä on Logistiikkayritysten Liiton kanssa valtaosin yhteinen agenda, näemme alan haasteet samankaltaisesti ja tarkoituksena on tehdä vaikuttavaa käytännön yhteistyötä. Odotamme yhteistyöltä paljon”, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Yhteistyötä tehty pitkään

”Olemme tehneet yhteistyötä pitkään SKALin kanssa ilman virallisempaa muotoa. Liiton ainoana työntekijänä kuuluminen suurempaan joukkoon tuo varmasti tehoa ja uusia mahdollisuuksia. Liitomme on tehnyt yhteistyötä myös monien muiden alan järjestöjen kanssa, jota haluamme jatkaa yhdessä SKALin kanssa”, sanoo Logistiikkayritysten Liitto ry:n toimitusjohtaja Pekka Aaltonen.

Logistiikkayritysten Liitto oli SKALin erikoisjärjestö 2000-luvun alussa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea.

Logistiikkayritysten Liito ry:n uuden mission mukaan liiton jäsenet ovat suuria logistiikkayrityksiä, jotka yhteistyössä kehittävät logistiikan toimintaedellytyksiä siten, että alan ja elinkeinoelämän kilpailukyky paranee muuttuvassa toimintaympäristössä.

JAA