Päämainos
LOGY: Kotimaan kuljetusten uskotaan kasvavan
Kuljetukset 15.02. 05:00

LOGY: Kotimaan kuljetusten uskotaan kasvavan

Tuontikuljetusten osalta tulevaisuuden näkymät ovat edelleen selvästi normaalia alhaisemmalla tasolla, selviää LOGY Barometrista.

15.02.2021

Logistiikkapalveluiden ostajien ja toimittajien arviot toteutuneista kuljetuksista ja tulevaisuuden näkymistä ovat olleet vuoden 2020 jokaisella neljänneksellä matalimmalla tasolla viiteen vuoteen. Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen osalta alan ammattilaiset arvioivat vientikuljetusten piristyneen, mutta sekä kotimaan kuljetusten että tuontikuljetusten polkeneen paikoillaan. Tulokset selviävät vuoden 2020 viimeistä neljännestä käsitelleestä LOGY Barometrista.

"Logistiikka-ala on ollut yksi koronapandemian eniten koettelemista toimialoista. Vastauksista näkyy, että vaikka toteutuneet kuljetusvolyymit eivät vielä ole palanneet normaalille tasolle, niin uskoa alalla tulevaisuuteen on. Alan yrityksille ja ammattilaisille pitää antaa tunnustusta huoltovarmuuskriittisen toiminnon häiriöttömästä ylläpitämisestä läpi haastavan vuoden", sanoo Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja Markku Henttinen.

LOGY Barometri mittaa logistiikkapalveluyritysten, logistiikkapalveluja ostavien yritysten ja hankinnan ammattilaisten arvioita vuosineljänneksen toteumasta ja tulevaisuuden odotuksista. LOGY-barometri Q4/2020 -kyselyyn vastasi yhteensä noin 100 ammattilaista.

Kotimaan kuljetusten ja viennin uskotaan kasvavan

LOGY Barometrin yhdistetty kuljetusvolyymi-indeksi kuvaa sekä logistiikkapalvelujen ostajien että toimittajien arvioita toteumasta ja odotuksista. Vuoden viimeinen kvartaali ei tuonut mukanaan vielä merkittävää käännettä toteutuneisiin kotimaan kuljetuksiin.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon odotusten osalta selvä enemmistö vastaajista kuitenkin uskoo kuljetusvolyymien joko pysyvän ennallaan tai kasvavan. Logistiikkapalvelujen ostajista 58 % uskoo kotimaan kuljetusvolyymien pysyvän nykyisellä tasolla ja 37 % ennakoi kasvua. Toimittajien osalta vastaavat luvut ovat 40 % ja 44 %.

"Vahva luottamus kertoo, että yritykset uskovat kotimaan markkinoiden toimivan likimain normaalisti pandemiasta huolimatta. Kuljetusyritykset ovat myös sopeutuneet toimimaan muuttuneessa toimintaympäristössä", sanoo LOGYn palvelupäällikkö Hanna van der Steen.

Myös vientikuljetusten uskotaan vilkastuvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kuitenkin vain pieni osa vastaajista näkee tuontikuljetusten osalta merkittävää muutosta tapahtuvan kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Tilausten määrät kasvussa

Hankinnan ammattilaisten näkemyksiä mittaavan hankinnan toteumaindeksin mukaan sekä ostojen että tilausten määrät ovat jälleen nousseet. Myös toimitusajat ovat samalla taas pidentyneet, vaikka vielä ei ylletä samalle tasolle kuin vuoden toisella neljänneksellä, jolloin tavarantoimittajien toimitusajat olivat ennätyksellisen pitkät.

Vastaajat arvioivat, että sekä tilausten että ostojen määrä jatkaa kasvua vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

JAA