Päämainos
LOGY: Logistiikkapalveluiden kysynnälle odotetaan kasvua
Kuljetukset 28.05. 10:03

LOGY: Logistiikkapalveluiden kysynnälle odotetaan kasvua

Logistiikka-alan kuumentunut kansainvälinen tilanne näkyy edelleen myös Suomessa, selviää LOGY Barometrin tuloksista.

28.05.2021
Teksti Osto&Logistiikka

LOGY Barometri mittaa logistiikkapalveluyritysten, logistiikkapalveluja ostavien yritysten ja hankinnan ammattilaisten arvioita vuosineljänneksen toteumasta ja tulevaisuuden odotuksista. LOGY Barometri Q1/2021 -kyselyyn vastasi yhteensä noin 125 ammattilaista.

LOGY Barometrin vastaajat odottavat erityisesti tuontikuljetusten osalta kysynnän kehittyvän myönteisesti. 

”Vientikuljetusten osalta tilanne on tasaantunut, ja logistiikkapalveluiden ostajien odotukset ovat tasaantuneet, mikä kertoo markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta, ja esimerkiksi merikonttien saatavuusongelmista ja kuljetushintojen noususta”, sanoo LUT-yliopiston Associate Professor Jyri Vilko.

Kokonaisuudessaan barometrin vastaajat arvioivat logistiikkapalveluiden kysynnän olevan nousussa. Talouden elpyminen näkyy myös kansainvälisten kuljetus- sekä varastointihintojen nousuna. 

Varastojen kiertonopeus kasvussa

Tavaroiden varastoinnin osalta kasvanut kysyntä näkyy erityisesti logistiikkapalveluita ostavien yritysten varastojen kiertonopeuden kasvussa ja varastotasojen alentumisena. 

"Markkinatilanteiden nopeat muutokset ja logistiikkapalveluiden kasvanut kysyntä ovat tuoneet haasteita tavaroiden varastointiin ja saatavuuteen. Erityisesti toimittajien kokema varastotasojen nopea lasku voi lisätä toimitusten epävarmuutta ja heikentää tavaroiden saatavuutta”, Vilko kuvailee.

Tilanteen odotetaan kuitenkin tasaantuvan ja varastotasojen nousevan olettaen että pandemiatilanne helpottaa.

Kauppa vilkastumassa

Saatujen tilausten ja ostojen määrä on selkeästi kasvanut kvartaalilla, arvioivat barometrin vastaajat. Vastaajilla on myös vahva odotus sekä tilausten että ostojen määrään kasvusta tulevalle kvartaalille.

"Näyttää siltä, että liiketoiminta on vahvassa nousussa ja nousun myös uskotaan kasvavan”, sanoo LUT-yliopiston professori Jukka Hallikas.

Tavarantoimittajien toimitusaikojen kasvu vaikuttaa jatkuvan, mikä heikentää toimitusketjujen toimitusaikojen luotettavuutta. 

”Epävarmuus toimitusajoissa voi johtaa vaihteluun ja epäsuhtaan kysynnän ja tarjonnan välillä mikä kasvattaa ns. bullwhip-efektin riskiä ketjuissa. Tämä voi johtaa mm. huonontuneeseen palvelutasoon, lisääntyneisiin toimituskustannuksiin ja jopa myynnin menetyksiin yrityksissä. Samanaikaisesti varastot näyttävät olevan alentuneet yrityksissä mikä varmaankin heijastuu pitkistä toimitusajoista ja jopa tiettyjen tuotteiden saatavuuden epävarmuudesta”, Hallikas sanoo.

> Lue lisää LOGY Barometrista

JAA