Päämainos
Juna Rovaniemen rautatieasemalla.
Kuljetukset 14.12. 09:39

Juna Rovaniemen rautatieasemalla.

LVM ja VR sopivat junien ostoliikenteestä

Nykykäytäntöä jatkava lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa ensi vuoden alussa.

14.12.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Roman Vukolov / Shutterstock

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR ovat sopineet henkilöjunien ostoliikennesopimuksen rahoitustasosta, ja liikennöinnin jatkamisesta nykyisen laajuisena. Sopimus kattaisi vuodet 2022-2030.

Pitkittynyt koronakriisi on laskenut matkustajaliikenteen kysyntää ja kasvattanut julkisen tuen tarvetta. Valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt vuoden 2022 budjettimietinnössään uuden sopimuksen edellyttämän rahoitusvaltuuden. 

LVM tiedotti asiasta 10.12.

Valtion maksama liikennöintikorvaus sopimuskaudella 2022-2030 olisi enintään 313,83 miljoonaa euroa. Vuosittainen lisärahoitus olisi siten enintään 2,7 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyisi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta yöjunakalustoinvestoinnin mahdollistava sopimusvaltuus. 

Sopimuksen yksityiskohtia hiotaan loppuvuoden aikana niin, että varsinainen sopimus allekirjoitettaisiin alkuvuodesta 2022. Voimassa olevan sopimuksen mukaisten junavuorojen liikennöinti jatkuu katkoitta allekirjoitusajankohtaan saakka.

Uusi sopimus koskee Etelä-Suomen taajamajunaliikennealueen lähijunavuoroja, säännöllistä Lapin yöjunaliikennettä, sähköistämättömien rataosien kiskobussiliikennettä sekä yksittäisiä Intercity- ja Pendolino-vuoroja. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymän välisten neuvottelujen kestoon on vaikuttanut pitkittynyt koronakriisi. 

Velvoiteliikenne on mukana

Nyt tehtävä sopimus pohjautuu vuodeksi 2021 tehtyyn, uuden sopimusmallin mukaiseen poikkeusajan sopimukseen, jossa luovuttiin VR:lle vuonna 2009 myönnetystä yksinoikeudesta henkilöliikenteen harjoittamiseen. Vuoden 2021 sopimuksessa myös velvoiteliikenne siirrettiin osaksi valtion hankkimaa ostoliikennettä.

Uuteen ostoliikennesopimukseen sisältyy mahdollisuus laajentaa palvelutarjontaa myöhemmin. Alueiden kanssa jatketaan keskusteluja junaliikenteen kehittämisestä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto ja Traficom rakentavat myös yhteistä tietopohjaa junaliikenteen asiakastarpeista ja tarjontaedellytyksistä osana Liikenne12-työtä. Parlamentaarinen Liikenne12–selonteko sisältää kuvauksen yhdeksänvuotisen ostoliikennesopimuksen suuntaviivoista.
 

AVAINSANAT

LVM VR Group

JAA