Päämainos
LVM julkisti logistiikan digistrategiansa
Kuljetukset 06.10. 11:34

LVM julkisti logistiikan digistrategiansa

Strategiassa infrastruktuuri, logistiikka ja tieto muodostavat kokonaisuuden.

06.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaisssut logistiikan digitalisaatiostrategiansa. Siinä määritellään toimialan digitalisaatiokehityksen visio ja tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

Strategian tarkoituksena on ohjata logistiikan digitalisaatiokehityksen ja logistiikka-alan toimintaympäristön tulevia politiikkatoimia. Strategia tukee 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja fossiilittoman liikenteen tavoitteita.

LVM julkisti asian 5.10.

Visiona on, että digitalisaation avulla tarjotaan nykyistä tehokkaampia ja ilmastovaikutuksiltaan kestävämpiä kuljetuksia. Toimialalla tulisi edistää datan parempaa hyödyntämistä sekä parantaa digitaalista osaamista. Lisäksi tulisi luoda yhteiset pelisäännöt, jotka mahdollistavat erilaisille toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tuo hyötyjä kaikille

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan Suomen polkua digitalisaation kärkimaaksi vauhdittaa avoin yhteistyö ja yhteinen ymmärrys siitä, että digitalisaatio tuo hyötyjä kaikille.

”Tavoittelemme globaalia yhteentoimivuutta ja siksi tärkeää on avoin yhteistyö ja yhteisten suuntaviivojen luominen myös EU-tasolla ja kansainvälisesti”, hän sanoo LVM:n tiedotteessa.

”Keskeistä on sopia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä, miten logistiikan digitalisaatiota voidaan vauhdittaa. Siten ala lisää kilpailukykyään, työllistää ja lisää mahdollisuuksia vastata ilmastohaasteeseen”.

Logistiikka-alan kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnan, kaupan ja teollisuuden muutokset kuten aluerakenteen hajautuminen ja verkkokaupan kasvu. Digitaalisten alustojen ja räätälöityjen palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Siksi on strategia pitää tärkeänä, että toimialan digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot on voitava skaalata Suomesta kansainvälisille markkinoille.

Keskiössä reaaliaikaisen tiedon hallinta 

Merkittävä osa logistiikan kehityksestä kohdistuu tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen toimitusketjussa sekä tiedon reaaliaikaiseen ja automatisoituun saatavuuteen. Digitalisaation hyötyjen käyttöönotto edellyttää panostuksia myös osaamisen kehittämiseen.

Strategiassa on kuusi toimenpide-ehdotusta. Ne ovat yhteistyö, mahdollistava lainsäädäntö, logistiikan tietoympäristön kehittäminen sekä seurantatiedon saatavuuden ja tilastoinnin kehittäminen. Strategiassa on myös toimenpiteitä, jotka liittyvät toiminnan rahoitukseen sekä kalustoon ja kapasiteettiin.

Uusilla toimintamalleilla ja teknologioita hyödyntämällä on mahdollista luoda toimialalle niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin tasapuolisemmat toimintaedellytykset. Tämä estää harmaan talouden syntymistä. 

Strategialla pyritään lisäämään kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä kuljetustarpeiden kautta. 

Toimialan ilmastotyö tulisi ensisijaisesti hoitaa yritysten välisellä sopimuksella, mutta tarvittaessa myös lainsäädännöllä. Päästövähennysten toteutuminen edellyttäisi, että kuljetusketjujen reaaliaikaista seuranta- ja päästötietoa olisi yhteismitallisessa muodossa. 

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA